Kontakt
Kategori:

Kundcase


8 februari, 2018

SEB Greenhouse väljer Inhouse som strategisk partner

SEB Greenhouse väljer Inhouse som strategisk partner

För att kunna hjälpa tillväxtbolag med sin utvecklingsresa etablerar SEB:s affärsområde Greenhouse samarbeten med noga utvalda aktörer inom olika expertområden och i början av 2018 blev Inhouse en stolt samarbetspartner.

SEB har ett nystartat affärsområde för att hjälpa tillväxtbolag att nå sin fulla potential och vänder sig till bolag som har kommit en bit på vägen, så kallade scale-up bolag. Satsningen består av flera delar som gör att bolagen kan få stöd i specifika frågor och tillväxtbolagens stora utmaningar är ofta finansiering och rekrytering. Till Greenhouse- gruppens stöd finns därför godkända och kvalitetssäkrade partners inom olika specialistområden, där Inhouse efter en gedigen urvalsprocess blivit ”preferred partner”. Inhouse fungerar som strategisk partner inom rekrytering, bemanning och organisationsutveckling och andra välkända partners är Vinge Advokatbyrå, TryggHansa och Avtal 24.

Inhouse ska hjälpa tillväxtbolagen att identifiera deras personalstrategiska behov och hitta kvalificerade kandidater som kan stötta tillväxten i företaget. Henrik Ihre, rekryteringskonsult på Inhouse, är ansvarig för samarbetet med SEB på Inhouse.
– Jag har i 20 år själv drivit och startat upp flera bolag så jag känner väl igen mig i tillväxtbolagens utmaningar. Jag vet hur svårt det kan vara att både hinna med att bygga ett bolag och samtidigt rekrytera nyckelpersonal. Där kan vi på Inhouse vara en självklar affärspartner under hela tillväxtresan.

Här kan ni läsa mer om SEB Greenhouse

6 februari, 2018

”Alla karriärer kräver en investering”

”Alla karriärer kräver en investering”

Här berättar Mekonomen Groups Gabriella Granholm om sin resa inom bolaget från VD-assistent till kommunikation & marknadschef samt delar med sig av insikter och tips på hur du kan göra intern karriär.

Sett bolaget växa upp
Gabriella började arbeta på Mekonomen 2010, som trainee och VD-assistent.
– Det var ett väldigt omväxlande och spännande uppdrag då jag arbetade tight med dåvarande VD samt koncernledningen. Jag fick värdefulla insikter om hur verksamheten fungerar, byggde ett stort kontaktnät och fick en hög förståelse för hur saker hänger ihop och vad som påverkar varandra. I början arbetade jag brett och öppet med många olika typer av frågor men ganska snart blev det mer och mer fokus på kommunikation och marknad.

Vid den tiden var bolaget mindre och såg betydligt annorlunda ut mot vad det gör idag men efter några år gick bolaget in en stark tillväxtperiod.
– Under 2011 och 2012 tripplade vi bolaget på väldigt kort tid genom förvärv och var i stort behov av struktur. Jag var delaktig i många av de beslut och strategier som la grunden för det vi gör idag. Vi började bl.a. tillsätta gemensamma funktioner som kunde stötta verksamheten och samordna gemensamma aktiviteter. Vid det tillfället uppkom en möjlighet för mig att ta nästa steg i bolaget och bli kommunikationschef.

Så matchar du kandidat med företagskultur

Att klättra inom stora bolag
Mekonomen Group har idag 340 butiker och 2100 anslutna verkstäder och Gabriella är ansvarig för marknad- och kommunikationsavdelningen på 13 personer.
– Om du vill göra en intern karriär och klättra inom ett bolag är det såklart en stor fördel att göra det inom ett bolag av den här storleken, det finns alltid flera olika karriärvägar att gå. Det underlättar också om du är i en snabbrörlig bransch. Om du befinner dig i ett produktsegment där det snabbt sker förändringar måste även organisationen vara snabba på att anpassa sig organisationsmässigt och då öppnar det sig ofta möjligheter.

3 tips och insikter om du ska göra intern karriär
1. Alla karriärer kräver en investering i tid och engagemang. Jag tror att du måste tycka att det är roligt att vara på jobbet och vara engagerad. Det kommer att synas och löna sig när det öppnas nya dörrar.
2. Se värdet av det du lär dig och ha tålamod. Det handlar om att ge och ta, det är inte alla arbetsuppgifter som är roliga så du måste räkna med att lägga prestigen åt sidan ibland.
3. Våga ta dig an de utmaningar som känns dig övermäktiga. Jag har haft tur i och med att jag har haft chefer som har uppmuntrat mig och trott på mig, men de har också gett mig uppgifter utanför min comfort zone och då är det viktigt att inte säga nej. Du är ju aldrig själv med dina projekt, lita på att du och företaget löser det tillsammans.

Inhouse har arbetat med Mekonomen Group i drygt 5 år, framförallt med bemanning och rekrytering till marknadssidan. För drygt två år sedan gjorde även Inhouse en genomlysning på Mekonomen Groups inhousebyrå för att effektivisera byråns arbetssätt och det resulterade i en strategi som Mekonomen Group arbetar med än idag.

Så utvecklar du din personal och får dem att stanna

26 oktober, 2017

”Det är en stor kompetensbrist där ute och alla hugger efter bra kandidater”

”Det är en stor kompetensbrist där ute och alla hugger efter bra kandidater”

Inhouse har hjälpt Tengbom med flera rekrytering- och konsultuppdrag och vi har träffat HR-chefen Mattias Boldt, som här delar med sig tips om hur man bygger en modern HR-funktion och hur man attraherar samt behåller duktiga medarbetare.

I Glashuset vid Slussen, med fantastisk utsikt över Stockholms inlopp, har arkitektkontoret Tengbom samlat sin Stockholmsverksamhet. Mattias har arbetat på Tengbom i ett och ett halvt år och en av de viktigaste uppgifterna har varit att bygga upp ett systematiskt arbetssätt kring hur HR-funktionen ska addera ett värde för verksamheten.
 – I en organisation med mycket administration är det lätt att hamna i en service- och administrationsroll, men jag tror att HR-funktioner måste göra en förflyttning från det traditionella HR-arbetet till att vara ett modernt stöd för verksamheten. För att kunna lyckas med det måste man dels ha en ledning som inser att HR-frågor är ett viktigt område, dels behöver HR hitta sin affärskoppling. Vad är det vi gör affärer på? Och vad behöver HR stötta? Oavsett bransch så måste huvudfrågan vara vad som är affärskritiskt för verksamheten.

Kompetens som konkurrenskraft
I takt med att tjänstemannasektorn växer och det samtidigt råder en hård konkurrens om kompetent arbetskraft menar Mattias att HR-funktionen har fått en allt viktigare roll.
– Det är arkitekternas kompetens vi konkurrerar om, mitt i en brinnande högkonjunktur. Det innebär att det är en stor kompetensbrist där ute och alla hugger efter bra kandidater, så vår förmåga att knyta till oss ny kompetens och behålla medarbetare är extremt viktig.

Så matchar du kandidat med företagskultur
Nyckeln till att behålla duktiga medarbetare
I arkitektvärlden är det intressanta projekt som attraherar personalen, tätt följt av bra ledarskap.
– Om man ser att vi får göra spännande projekt så attraherar vi arkitekten. Arkitekter är ofta väldigt trogna och lojala sina projekt så det gäller att vi får de bästa affärerna. Att sedan kunna behålla kompetensen handlar främst om gott ledarskap, där HR stöttar med olika ledarforum, chefsutbildningar och ledarskapsprogram. I grunden handlar det om att lyfta och utbilda chefer. Bra ledarskap är nyckeln till att behålla duktiga medarbetare.

3D grafik och VR-glasögon påverkar affärsmodeller
Tengbom och arkitektbranschen är i hög grad påverkade av digitaliseringen och Mattias påpekar att själva tekniken råder det ingen brist på, men att det återstår att se hur man kan använda den.
– För oss på Tengbom handlar det om att digitaliseringen förändrar affärsmodeller med t.ex. 3D grafik och VR-glasögon, att man kan gå runt i sin lägenhet innan tomten ens är jämnad. Det är bara en del. I grunden är det andra former av disruptiv teknik, som kommer att revolutionera de olika stegen i byggprocessen. Jag tror att vi kommer att se en massa funktioner och moment försvinna, som vi tidigare har lagt ner mycket tid på. Det kommer att spara mycket tid och pengar, men också öka hållbarheten och kvaliteten i hela byggprocessen. Digitaliseringen är både en nutida och framtida utmaning.

Så utvecklar du din personal och får dem att stanna

12 maj, 2017

”Utnyttja den digitala transformationens möjligheter”

”Utnyttja den digitala transformationens möjligheter”

Det globala musikbolaget Warner Music Group har sitt svenska kontor i Vasastan i Stockholm med ca 45 anställda. I samband med att Inhouse hjälpte till med rekryteringen av deras nya Financial Analyst passade vi på att prata med Erik Dibbern, CFO.

Musikbranschens stora transformation

Musikbranschen har genomgått en snabb förvandling det senaste decenniet. Erik berättar hur lyssnarnas ändrade konsumtionsbeteende har drivit på den digitala transformationen.
– När försäljning av CD-skivor snabbt sjönk i mitten av 2000-talet och konsumenterna började ladda hem musik tyckte nog många att skivbolagens framtid såg oviss ut. Sedan kom aktörer med digitala plattformar i samarbete med musikindustrin, som Spotify, in på marknaden och våra konsumenter fick ett annat sätt att konsumera musik på med en betalningsmodell som passade dem bättre. Sedan har den digitala transformationen bara fortsatt med aktörer som Apple Music, Deezer och Tidal.

På Warners svenska ekonomiavdelning arbetar idag sju personer och även där har utvecklingen gått snabbt.
– Alla delar av boksluts- och rapporteringsprocessen har digitaliserats och sker företrädesvis genom snabba digitala system och marknadens digitala transformation har möjliggjort och förändrat sättet vi hanterar data på. Ekonomi hos oss idag handlar mycket om vara ett stöd till avdelningen Artist and Repertoire, marknad och till ledningen i beslutsprocesser genom att analysera och presentera data. Med analytics kan vi idag i realtid följa konsumtionsmönster och utvecklingen av våra artister!

Missa inte artikeln “Hur påverkar digitaliseringen dagens ekonomifunktion?”

”Music comes first”

På Warner Music arbetar alla medarbetare, oavsett funktion, enligt mottot ”Music comes first”. Och i en bransch som musikbranschen innebär det ofta att det går väldigt fort.
– Vi har en företagskultur här på Warner som uppmuntrar positivt risktagande för att kunna vara förändringsbenägna och innovativa. Innovation är jätteviktigt i vår bransch och på ekonomiavdelningen strävar vi alltid efter att göra förbättringar i våra olika processer. Ju snabbare vi kan hantera återrapporteringsprocesser, desto snabbare kan marknadsavdelningen reagera på en marknadskampanj och så vidare. Det är en viktig symbios i den ständigt pågående innovationsprocessen.

Lyfta blicken och tänka strategiskt

På frågan hur Erik får tid till att lyfta blicken och tänka strategiskt tvekar han inte.
– Utnyttja den digitala transformationens möjligheter. Använd alla digitala system och rapportvägar som gör att allt kan gå mycket fortare, så kommer det i sin tur frigöra tid till strategi, analys och utveckling. En annan framgångsfaktor för att jag ska kunna vara strategisk är mina medarbetare. Jag tror på att ge mina kollegor så mycket ansvar som möjligt och ge dom möjlighet att ta operationella beslut. Man måste låta folk prova, testa, misslyckas och lära sig av sina misstag. Ge den kraften och makten till dina medarbetare, så får du mer tid att arbeta strategiskt.

Du kanske också vill läsa ”Dagens ekonomer måste ha mer driv än ekonomer för 20 år sedan”

 

3 januari, 2017

”En Executive Assistant är en viktig funktion för ledningen”

”En Executive Assistant är en viktig funktion för ledningen”

Foto: Alexander Ruas

När Karin Thalén började som sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem i augusti 2016 tog hon hjälp av Inhouse för att rekrytera en Executive Assistant.

Vid rekryteringen till den nya rollen som Executive Assistant till Stockholms Sjukhem var det de personliga egenskaperna som var viktigast.
– Vi sökte en person som både var lugn och stabil men samtidigt hungrig. Personen behövde ha social och emotionell kompetens samt förmåga att kunna ta folk; i både med- och motgång. Jag ville ha en person som arbetar som en bro mellan enheter och kan vara vårt ansikte utåt; både internt och externt.

Stockholms Sjukhem är en idéburen aktör med många olika verksamheter och drygt 850 anställda så för Karin är det viktigt att assistenten är proaktiv och tar initiativ.
– Min assistent måste hela tiden ligga steget före mig så jag kan lägga mitt fulla fokus på verksamheterna och affärsutvecklingen.

I rollen ingår det även att vara kontorsansvarig och att arbeta med vissa interna projekt. Exempelvis så kommer Stockholms Sjukhem att fira 150 år 2017 och en del av Executive Assistants uppdrag kommer vara att arbeta med jubileet.

Så utvecklar du din personal (och får dem att stanna!)

Erfarenhet från ledningsarbete

Förutom att vara Karin och ledningsgruppens högra hand så är en viktig del i den nya rollen att arbeta med Stockholms Sjukhems styrelse.
– Vi letade efter en person med erfarenhet av att skriva, arbeta med mötesteknik och protokoll samt med för- och efterarbete i samband med styrelsemöten. Det gäller till exempel att informera om beslut som är tagna men också om uppdrag vi ska verkställa.

En roll i förändring

Karin har lång erfarenhet av att arbeta med assistenter genom en rad olika chefsbefattningar och menar att tjänsten och arbetsuppgifterna har förändrats mycket de senaste åren.
– Det har varit en spännande utveckling och jag tror att rollen som assistent är mycket mer attraktiv idag än det var för 15 år sedan då arbetsuppgifterna snarare handlade om att beställa pennor och koka kaffe. Omvärlden förändras snabbt och vården och omsorgen är konkurrensutsatta, vilket gör att vi alltid behöver vara på tårna och ha en helikoptersyn. I den omvärldsspaningen är en Executive Assistant en viktig funktion för ledningen.

Så matchar du kandidat med företagskultur!

Du kanske också vill läsa om:

Anneli, som har en ett-årig inhyrning på Skärgårdsstiftelsen som receptionist, delar med sig av sina bästa tips för att lyckas som konsult.

Anders, VD på UC AB, har en tydlig bild av hur en Executive Assistant ska vara. 

25 oktober, 2016

Executive Assistant till en modern chef

Executive Assistant till en modern chef

Hur lyckas en Executive Assistant bäst med sitt arbete när företagets VD vill att fokus ligger på att proaktivt driva projekt? Anders Hugosson, VD på UC AB, har en tydlig bild av hur han tycker att en Executive Assistant ska vara.

Anders Hugosson är VD på UC AB och har med hjälp av Inhouse nyligen rekryterat en Executive Assistant. En roll som utmanar den gamla uppfattningen om assistenter.
– Jag har träffat några som är fostrade i den gamla kulturen, att man enbart är en personlig assistent till VD:n som bland annat hanterar mail, kalender och till och med personliga ärenden. Det anser jag är en föråldrad värld. För att passa mig, och oss på UC, så krävs det helt andra kvalifikationer.

Fokus på projektledande

Anders ser både UC och sig själv som utmanande när det gäller rollen som Executive Assistant. I det dagliga arbetet har företagets Executive Assistant en relativt annorlunda roll då Anders till största delen själv sköter mail och kalender samt skapar sina egna presentationer. För honom är det istället viktigare att man som Executive Assistant sköter projekt som hjälper företaget att utvecklas framåt mot företagets mål.
– Det är ett sätt att hålla en högre utvecklings- och förändringshastighet. Kraven från mig är att personen är självgående, driven och inte sitter och väntar på instruktioner utan fattar egna beslut.

Viktiga samarbetsfaktorer

Vid rekryteringen av en ny Executive Assistant till UC intresserade sig Anders inte speciellt mycket av de assistenter som tidigare jobbat som sekreterare eller personlig assistent utan snarare av de som kommer från sälj och marknad. Andra faktorer som är viktiga för Anders är att Executive Assistant och VD litar på varandra och att båda är självgående.
– Är man en modern ledare och sköter sin egen kalender och mail så frigörs tid till annat, i vårt fall att driva projekt mot företagets övergripande mål. Att vi inte har en sekreterarroll utan en Executive Assistant tror jag är en av anledningarna till att vi vuxit så mycket som vi har de senaste åren.

VD:ns förlängda arm
De egenskaper Anders letar efter i en Executive Assistant är att man är lojal, pålitlig, noggrann samt att man är nyfiken och utvecklingsinriktad.
– Ska man jobba med en utvecklingsorienterad VD så måste man ju också vara det själv för att det ska kunna fungera. Man ska fungera som en förlängd arm från VD och ledningsgrupp som också kan driva egna projekt framåt. Jag förväntar mig att personen ligger steget före mig och är proaktiv, då underlättar det mitt arbete.  

14 november, 2014

Fazer – kreativitet, kompetens, motivation och engagemang

Fazer – kreativitet, kompetens, motivation och engagemang

fazer-logo
Kunden:
Familjeföretaget Fazer grundades år 1891 och har affärsverksamhet i åtta länder. Företaget erbjuder måltidstjänster samt bageri- och konfektyrprodukter. Kända varumärken är bland andra Amica, Dumle, Geisha och Skogaholm.

Kontor i Stockholm: Lindhagensgatan 120.

Beställare:
Anna Andersson, projektledare
Fazer inhousebyrå

Bakgrund:
Fazer har inhousebyråer både i Sverige och Finland.
Den svenska inhousebyrån består av fem personer och avdelningen arbetar aktivt för att utveckla beställarorganisationen och höja kompetensnivån både på inhousebyrån och dess beställare.

Inhousebyrån kan ses som en produktionsbyrå och gör all grafisk form, men åtar sig successivt även kreativa uppdrag.

Uppdrag – Kompetensförsörjning

Vårt första uppdrag med Fazer handlade om att bemanna inhousebyrån med en längre inhyrning av en formgivare. Därefter har vi under årens lopp hyrt in personal vid behov och i specifika projekt. Fazer har bland annat hyrt in:

 • Projektledare
 • Kreativ chef
 • Originalare
 • Copy
 • Formgivare
 • Produktionsledare

Uppdrag – Kompetensutveckling

Kreativt bollplank till inhousebyrån, individuell nivå

Inhouse uppdrag var att coacha inhousebyråns AD i kreativa processer och presentationsteknik. Syftet var att öka självförtroendet och samtidigt kunna ge verktyg för att öka den kreativa nivån för hela inhousebyrån.

Ett upplägg som bygger på en tre timmars session, en gång i veckan i sex veckor:

1. Lära känna kreatören, han/hennes förutsättningar och omgivning
2. Läsa, bedöma och diskutera briefer
3. Idéeträning
4. Idéutveckling och hur man gör när man värderar sina idéer
5. Utformning
6. Presentation

Inspirationsseminarium

Vi har även utbildat beställarna i kreativt skrivande med fokus på mat, som syftade till inspiration och förståelse för mattexter.

Uppdrag – Verksamhetsutveckling

Workshop för att utbilda beställare och inhousebyrå i ett beställningsunderlag – Briefen

Tillsammans med inhousebyrån och marknadsavdelningen skapade vi en workshop för att få samsyn kring beställarrutiner och få en förståelse för kreatörens roll. En briefmall togs fram som kan användas av alla beställningar till inhousebyrån och till den externa reklambyrån. Syftet var att öka hela avdelningens effektivitet och lönsamhet genom att:

 • förbättra samordning och rutiner för beställarna
 • öka den kreativa kompetensen på hela avdelningen
 • öka motivationen och engagemanget i gruppen

Workshopen innehöll bland annat praktisk övning i att upprätta en hissbrief, för att belysa några av de vanligaste misstagen. Deltagarna tilldelades sedan en längre brief som sedan efter ett antal veckor analyserad och vidareutvecklas tillsammans i gruppen. Beställarna kommer därefter att vara väl rustade för att lägga goda beställningar, vilket gynnar deras verksamhet både ekonomiskt och effektivitetsmässigt.

Anna Andersson, inhousechef och projektledare
– Inhouse har kommit att bli en del av vårt arbete i att starta en inhousebyrå på Fazer. Tillsammans har vi hittat lösningar som utvecklat både byråns medarbetare och våra beställare. Ett ovärderligt stöd för mig som chef.

Magnus Bråsäter, AD
– Workshoppen i kreativitet och briefskrivande var lärorik och viktigt för oss. Inhouse gav ett proffsigt intryck och hade en bra inställning till ”problem/möjligheter” som exempelvis briefer kan innebära – men även kommunikationen mellan beställare och utförare på en inhousebyrå. Jag skulle gärna ha detta som en obligatorisk dag per år. Hoppas att våra beställare tyckte det var värt tiden också – det tror jag verkligen.

If Skadeförsäkring – Ett helhetsgrepp för att skapa framgångsrik reklam

If Skadeförsäkring – Ett helhetsgrepp för att skapa framgångsrik reklam

if_logo

Kunden:

If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder. Företaget erbjuder hela bredden av sakförsäkringslösningar för allt från privatpersoner till globala storföretag.

Huvudkontor If Skadeförsäkring AB
Barks väg 15, Bergshamra, Stockholm

Beställare:
Sari Schmitt Elo, Head of Inhouse, If Skadeförsäkring
Jessica Löwenhielm, Head of Marketing, If Skadeförsäkring
Private & Commercial Sweden

Bakgrund:
If Skadeförsäkring har inhousebyråer i hela Norden. Den svenska inhousebyrån består av tio personer och avdelningen arbetar aktivt för att utveckla beställarorganisationen och höja kompetensnivån både på inhousebyrån och dess beställare.

Den externa reklambyrå är deras strategiska partner som sätter den långsiktiga strategin. Inhousebyrån kan därför ses som en produktionsbyrå och gör all grafisk form. Vid större produktlanseringar är det oftast reklambyrån som gör skisserna men inhousebyrån gör produktionen.

Inhousebyrån har förståelse för utmaningar kopplade till leveransprocesser och styrverktyg. Marknadsavdelningen och inhousebyrån har också en stor förståelse för allas interna roller och ansvar.

Vid möte med Sari Schmitt Elo i mars 2012 fick Inhouse uppdraget att stärka inhouseavdelningen kreativt med en heldags workshop samt en halvdag tillsammans med Ifs inhouseavdelning, marknadsavdelning och CRM-grupp för att tydligöra beställningsdokumenten (brief).

Uppdrag – Kompetensutveckling

Kreativ workshop:
Inhouse uppdrag var att utbilda inhousebyrån under en heldag i kreativa processer. Syftet var att öka självförtroendet i gruppen och samtidigt hitta en arbetsprocess som både är effektiv, som skapar en gemensam dynamik internt och som går att nyttjas i framtida kreativa projekt.

Vi tog bland annat upp följande i teori och praktisk tillämpning:

 • Kommunikation: utmaningen och lösningen
 • Faran med mallar
 • Vikten av att differentiera sig
 • Strategi, kreativitet och produktion
 • Vad är kreativitet?
 • Varför behövs kreativitet?
 • Den kreativa processen
 • Vanliga och ovanliga kreativa modeller
 • Exempel på praktisk tillämpning
 • Vad är ett bra koncept?
 • Vad är kreativ höjd och hur mäter jag?
 • Hur blir jag mer kreativ?

Uppdrag – Verksamhetsutveckling:

Workshop för att utbilda beställare och inhousebyrå i ett beställningsunderlag – Briefen

Inhouse skapade en workshop tillsammans med inhousebyrån, marknadsavdelningen och CRM-gruppen för att få en samsyn kring beställarrutiner. Tillsammans utvecklades en brief som sedan kunde användas av alla beställningar till inhousebyrån.

Syftet var att öka hela avdelningens effektivitet och lönsamhet genom att:

 • förbättra samordning och rutiner för beställarna
 • öka den kreativa kompetensen på hela avdelningen
 • öka motivationen och engagemanget i gruppen

Workshopen innehöll bland annat en praktisk övning i att upprätta en hissbrief, för att belysa några av de vanligaste misstagen. Deltagarna tilldelades sedan en längre brief som analyserades och vidareutvecklades tillsammans i gruppen.

Efter workshopen är beställarna väl rustade för att lägga goda beställningar, vilket gynnar deras verksamhet både ekonomiskt och effektivitetsmässigt.

Jessica Löwenhielm, Head of Marketing Sweden, If Skadeförsäkring
– Jag är mycket nöjd. Det var rätt omfattning och nivå. Inhouse lyckades konkretisera och inspirera, med rätt attityd och på ett kreativt sätt. Flera av de mina sa efteråt att de var supersugna på att skriva en brief nu på direkten med deras nya insikter. Gott betyg.

Sari Schmitt Elo, Head of Inhouse, If Skadeförsäkring
– Jag och mitt team är jättenöjda med de övningar vi gjort. Vi blev inspirerade av att få arbeta med nya kreativa modeller och vi fick en samsyn med marknad om hur en bra brief ska skrivas.

30 april, 2014

Öka trivsel, prestation och resultat i gruppen – samtidigt!

Öka trivsel, prestation och resultat i gruppen – samtidigt!

Hur höjer man motivationen hos sina anställda och förbättrar klimatet i en grupp som behöver utvecklas? Inhouse arbetar idag med teambuilding hos kunden för att förbättra samarbetet, öppna förutsättningarna för kommunikation och därigenom stärka banden kollegor emellan. Under en heldag arbetar gruppen tillsammans med någon av våra teamutvecklare där man som kund självfallet kan vara med och utforma innehållet.

I nedan referens arbetade Inhouse med denna grupps kommunikation, feedbackkultur samt hantering av förväntan på grupp och individ. Som avslutning på dagen genomfördes en gemensam aktivitet där vi tillbringade kvällen tillsammans i köket på Taverna Brillo i Stockholm. Erfaren restaurangkökspersonal guidade med pedagogisk varsamhet fram gruppen till ett resultat på fyra egenhändigt tillagade rätter.

VD:
Det var verkligen lyckat! Vi tyckte alla att dagen gav väldigt mycket och att det var bra och nyttigt att få lära känna varandra lite närmare. Det blir lättare att acceptera varandras olika sidor då. Jag måste säga att det var en av de mer givande övningar jag varit på. Ett avslut på Taverna Brillo var väldigt uppskattat. Att tillsammans i ett restaurangkök få utmaningen att laga fyra rätter – som dessutom blev så lyckade – det var en toppenfin avslutning på dagen!

 

teamdag1

teamdag2

teamdag3

25 april, 2013

Jobbcoach gav nytt jobb

Jobbcoach gav nytt jobb

Sven-Åke sökte nytt jobb och ville samtidigt byta bransch från den han verkat i större delen av sin yrkesverksamma karriär. Efter att ha fått många konkreta erbjudanden gjorde Sven-Åke ett aktivt val och bestämde sig för att söka jobb i en annan bransch.

Via arbetsförmedlingen fick han tips om att ta hjälp av en jobbcoach för att bredda sin kompetens och ta nästa steg i karriären. Han bestämde sig för att han ville hitta ett karriärföretag som inte var för stort utan personligt och professionellt. Han sorterade genast bort de största aktörerna och hittade Inhouse.

Han var till en början nervös för att prata om sig själv och öppna upp sig för en okänd person. Men med stöd från sin jobbcoach gjorde han det och fick därför en ovärderlig dialog med sin coach. Den dialogen var en förutsättning för att diskutera hans alternativa karriärvägar och vägen dit.

Att bli rättad och tillsagd kring hur han skulle agera i intervjuer och formulera sitt CV var inget han var van vid. Men med hjälp av Inhouse fick Sven-Åke en professionell översyn av sin sökprocess och ett bollplank som gav honom fräscha infallsvinklar och ett nytt sätt att tänka. Med konkreta metoder och moderna verktyg spetsade han till sitt sätt att agera och han optimerade sina ansökningshandlingar.

Med hjälp av Inhouse jobbcoach fick han efter avslutat program ett nytt jobb i en ny bransch.

Arbetsförmedlingen har slutat med coaching för nyarbetslösa. Du kan självklart fortfarande få karriärrådgivning av INHOUSE trots detta, kontakta Katharina Hjorth om du är intresserad av att höra mer.