Inhouse / Hur får du chefen att säga ”Ja”?
handshake_588x300-1

Hur får du chefen att säga ”Ja”?

Att framföra önskemål till sin chef kan känns obekvämt, men ibland är det nödvändigt för att t.ex. få ett godkännande på en utbildning, göra förändringar i din arbetsbeskrivning eller lite ledighet för ett familjeevenemang. Här hittar du våra rekommendationer på hur du kan gå tillväga.

Veta hur du ska fråga
Att veta hur man ska lägga fram sitt önskemål kan vara avgörande för att uppnå sina mål eller inte. För det första, bestäm vad det är du vill uppnå. Var klar och tydlig så att chefen förstår vad hon eller han ombeds att säga ja till. Du kan inte förvänta dig ett godkännande från chefen om de inte förstår ditt önskemål.

Veta när du ska fråga
Undvik att fråga i situationer när du inte har chefens fulla uppmärksamhet, som när ni passerar varandra i korridoren och din chef kanske inte är helt mottaglig för det du ber om. Boka hellre in ett möte i ett ostört rum när ni båda två har avsatt tid och ni kan fokusera på samtalet.

Visa att du har gjort dina läxa
Förbered din presentation med information som stödjer det du ber om och kanske det viktigaste; presentera din lösning för hur förändringen kommer hanteras. Vill du exempelvis gå en utbildning på arbetstid, presentera dina förslag för hur ni hanterar din frånvaro. Har du en kollega som kan backa upp dig eller tar du igen dina arbetsuppgifter på kvällen?

10 frågor du som arbetsgivare bör ställa under medarbetarsamtalet

Fråga eller presentera taktiskt
Ställ inte en fråga som direkt kan besvaras med ett nej. Om du ber om ledighet och vet att din chef förespråkar en bra balans mellan arbete och privatliv, lyft fram fördelarna som ledigheten kommer att ge dig och företaget, då den med all säkerhet kommer att leda till ökad produktivitet  när du kommer tillbaka till jobbet.  När du är klar med din presentation, sammanfatta och fastställ - om den är detaljerad och lång - och försök sedan att vara helt mottaglig för chefens svar.

Var beredd med motargument
Det är mycket möjligt att din chef kan säga nej till ditt önskemål enbart pga det första spontana intrycket, men med väl förberedda konstruktiva argument kan ett förhastat nej bli ett ja. Förbered dig med tänkbara anledningar till ett nej och hur du kan hantera dem.

Var självsäker men ödmjuk
Visa självförtroende samt övertygelse för det du ber om. Det är mindre sannolikt att få igenom en förfrågan om din chef misstänker att du är osäker angående det du ber om. Men det är även viktigt att komma ihåg att vara professionell och inte baktala beslutet (eller chefen) om det slutgiltiga svaret är nej; ibland är det bara att gilla läget.