Inhouse / Artiklar / Tips för dig som överväger att gå ett traineeprogram
trainee_588x300

Tips för dig som överväger att gå ett traineeprogram

Är du ny på arbetsmarknaden och har höga ambitioner? Varför inte gå ett traineeprogram? Som trainee lär du känna hela företaget och får en perfekt start på din säljkarriär. 

Ett traineeprogram är en allt vanligare form av grupprekrytering och internutbildning som brukar erbjudas några få noggrant utvalda kandidater. Tanken är att de som deltar i ett traineeprogram så småningom ska kunna ta ledande roller i verksamheten och är därför ofta en direkt inkörsport till de prioriterade jobben på ett företag.

Kombination av teori och praktik

Ett traineeprogram brukar vara mellan ett och två år långt, och innehålla en kombination av teori och praktik. Under praktikperioderna får du prova på att arbeta inom olika områden på det företag som anställt dig.

Inom försäljningsområdet kan detta handla om allt från hur produktutveckling till eftermarknad, men också prospektering, kundens köpprocess och säljstöd/administration m.m. På så vis får du en ordentlig insyn i hur hela företaget fungerar, och ett kontaktnät som sträcker sig över hela organisationen, vilket är en framgångsfaktor för att lyckas med försäljning tror jag. Du kan på detta sätt varva praktiskt jobb för den befintliga säljorganisationen med teoretisk utbildning.

Många fördelar börja som trainee

Att inleda sin yrkesbana som trainee har många fördelar:

1) Att börja en anställning genom att praktisera på flera olika avdelningar ger en unik möjlighet att lära känna hela företaget. Du får se hur allt hänger ihop och skaffar dig en överblick som inte hade varit möjlig annars. Som säljare får du koll på företagets business från grunden.

2) Genom att prova på olika arbetsuppgifter i olika delar av verksamheten ökar du dina möjligheter att senare hamna "rätt" i organisationen.

3) Genom traineeprogrammet bygger du upp ett stort nätverk med kontakter i hela företaget, och du kommer även att knyta viktiga kontakter med olika chefer. Till skillnad från andra anställda brukar man som trainee nämligen få vara med på både formella och mer informella möten och träffar med företagets nyckelpersoner.

4) Som trainee är det vanligt att du får en mentor, ofta någon i företagsledningen. Tanken är att mentorn ska fungera som bollplank och stöd under hela traineetiden. Allt detta tillsammans gör att du som trainee i regel kan avancera fortare inom företaget, och chansen att så småningom få en ledande position är klart större än om du börjar som vanlig anställd.

Attraktiv arbetsplats

Vad finns det för fördelar för företaget med ett traineeprogram? Jo, med ett strukturerat och bra genomtänkt traineeprogram utvecklar bolaget sitt varumärke på medarbetarmarknaden, blir en attraktiv arbetsplats för unga ambitiösa säljare med målsättningen att bli företagets framtida högpresterare.

Samtidigt får företaget snabbt, smidigt och kostnadseffektivt in nya talanger i verksamheten via denna rekryteringsform. Rätt tränade och coachade kommer sedan dessa individer kunna göra underverk för företagets säljorganisation, både på kort och längre sikt.

Lycka till med traineeprogrammet!

Jens Ölander, vd på Inhouse AB

Krönikan har även publicerats i tidningen Säljaren.

Söker du jobb? Se alla våra lediga tjänster och uppdrag här?