Inhouse / Artiklar / Executive Assistant till en modern chef
anders-hugosson_version3

Executive Assistant till en modern chef

Hur lyckas en Executive Assistant bäst med sitt arbete när företagets VD vill att fokus ligger på att proaktivt driva projekt? Anders Hugosson, VD på UC AB, har en tydlig bild av hur han tycker att en Executive Assistant ska vara.

Anders Hugosson är VD på UC AB och har med hjälp av Inhouse nyligen rekryterat en Executive Assistant. En roll som utmanar den gamla uppfattningen om assistenter.
- Jag har träffat några som är fostrade i den gamla kulturen, att man enbart är en personlig assistent till VD:n som bland annat hanterar mail, kalender och till och med personliga ärenden. Det anser jag är en föråldrad värld. För att passa mig, och oss på UC, så krävs det helt andra kvalifikationer.

Fokus på projektledande

Anders ser både UC och sig själv som utmanande när det gäller rollen som Executive Assistant. I det dagliga arbetet har företagets Executive Assistant en relativt annorlunda roll då Anders till största delen själv sköter mail och kalender samt skapar sina egna presentationer. För honom är det istället viktigare att man som Executive Assistant sköter projekt som hjälper företaget att utvecklas framåt mot företagets mål.
- Det är ett sätt att hålla en högre utvecklings- och förändringshastighet. Kraven från mig är att personen är självgående, driven och inte sitter och väntar på instruktioner utan fattar egna beslut.

Viktiga samarbetsfaktorer

Vid rekryteringen av en ny Executive Assistant till UC intresserade sig Anders inte speciellt mycket av de assistenter som tidigare jobbat som sekreterare eller personlig assistent utan snarare av de som kommer från sälj och marknad. Andra faktorer som är viktiga för Anders är att Executive Assistant och VD litar på varandra och att båda är självgående.
- Är man en modern ledare och sköter sin egen kalender och mail så frigörs tid till annat, i vårt fall att driva projekt mot företagets övergripande mål. Att vi inte har en sekreterarroll utan en Executive Assistant tror jag är en av anledningarna till att vi vuxit så mycket som vi har de senaste åren.

VD:ns förlängda arm
De egenskaper Anders letar efter i en Executive Assistant är att man är lojal, pålitlig, noggrann samt att man är nyfiken och utvecklingsinriktad.
- Ska man jobba med en utvecklingsorienterad VD så måste man ju också vara det själv för att det ska kunna fungera. Man ska fungera som en förlängd arm från VD och ledningsgrupp som också kan driva egna projekt framåt. Jag förväntar mig att personen ligger steget före mig och är proaktiv, då underlättar det mitt arbete.