Inhouse / Inhouse rekryterar HR-tech profil för att utveckla nytt erbjudande
mireille

Inhouse rekryterar HR-tech profil för att utveckla nytt erbjudande

Vi säger varmt välkommen till vår nya kollega Mireille Mårtensson som tar sig an en helt ny roll inom bolaget och på marknaden. Mireille kommer ansvara för vår nya satsning med att jobba strukturerat och långsiktigt med våra viktigaste målgrupper. Hon har arbetat inom HR-tech de senaste tio åren där hon under 4 år jobbade på Linkedin och ansvarade för deras största kunder inom bemanning och rekryteringssektorn.

Välkommen till Inhouse Mireille. Kan du beskriva dina första veckor?

- Ja absolut! Min första tid på Inhouse har präglats av att lära känna teamet, få en övergripande bild av alla affärsområden samt skapa en förståelse för affären och vårt värdeerbjudande.

- Det som imponerat på mig mest är den starka relationen som Inhouse har till sina kunder, vilket förtroende det finns för våra specialister. Jag är även positivt överraskad till hur man har jobbat med kulturen och sammanhållningen på bolaget under pandemin. Min känsla är att det är ett bolag med mycket glädje och arbetsvilja. Alla tar sig tid till dialog och visar en vilja att hjälpa varandra på ett inkluderat sätt, vilket i mina ögon är tecken på ett välmående bolag.

Läs mer om Inhouse

Du har kommit in i en helt ny roll här på Inhouse, vad är ditt uppdrag?

- Jag kommer att ta ett helhetsgrepp om hur vi möter och skapar ett värde hos Inhouse målgrupper (dvs. kunder, kandidater och konsulter) och säkerställa att vi bygger en stark och långsiktig relation med dem. Rent konkret innebär det att jag kommer djupdyka i hur vi med rätt teknik kan hitta en standardiserad och till viss del automatiserad ansöknings- och rekryteringsprocess med starka personliga inslag. Det handlar exempelvis om riktad och relevant kommunikation där vi bidrar med värde för kandidatens fortsatta karriär.

- Vi kommer även ta det arbetssättet externt till våra kunder då vi ser att utmaningarna är stora när det gäller att ”äga” sina målgrupper.

Kan du utveckla det, varför behöver företag ”äga” sina målgrupper?

- Dagens jobbsökare vill att en ansökningsprocess ska vara smidig, gå snabbt och vara lätthanterlig. Vi söker inte jobb på samma sätt som vi gjorde tidigare och det förändrade beteendet ställer stora krav på arbetsgivare idag, det räcker inte med platsannonsen.

- Den stora bredden i det digitala landskapet leder ofta till ett splittrat arbetssätt ute hos företagen som rekryterar. Det blir ofta ett reaktivt arbetssätt utan en plan där företag arbetar ad-hoc med sina rekryteringar. Istället vill jag att man ska hitta sina kommunikationskanaler som man hela tiden håller igång, där man är relevant, och kan ta ett så kallat ägandeskap över sina kommande kandidater. När behovet sedan dyker upp och man ska hitta en ny kollega, har företaget redan en process och en upparbetad dialog med sitt nätverk. Jag kommer att arbeta med hur marknad, sälj och HR kan enas och hitta ett sammanhållet och långsiktigt sätt att engagera respektive målgrupp.

Vad är ditt främsta tips för att företag ska kunna lyckas med att bygga relation med sina målgrupper och sitt nätverk?

- Alla steg i processen är viktiga men som start tror jag nyckeln är att fundera över vad just din målgrupp är intresserad av att höra och inte vad du vill kommunicera. Detta är oftast två helt olika saker vilket leder till att man lägger tid på att formulera ett budskap som sedan inte tas in av målgruppen och därmed inte ger önskat utfall.

Missa inte vår artikel om tips för onboarding