Inhouse / Webinarium 16 sept: Boom eller bust – hur fattar du finansiella beslut?
Webinarium finansiella beslut

Webinarium 16 sept: Boom eller bust – hur fattar du finansiella beslut?

Hur påverkar vår hjärna oss när vi fattar beslut? Vad kan vi göra för att undvika att investera på börsens topp och sälja på dess botten? Oavsett om det gäller dina egna privata investeringar eller du gör finansiella placeringar i ditt yrke kommer det här seminariet att bidra med intressanta insikter. Inhouse har bjudit in börspsykologen Lars-Erik Boström - expert på tillämpad finansiell psykologi inom kapitalförvaltning och rådgivning.

Under detta webinar kommer Lars-Erik att guida oss igenom vad som påverkar oss vid vårt beslutsfattande kring alla typer av investeringar, och på vilket sätt. Han behandlar bland annat vilka beteende-fel eller ”hjärnspöken” som riskerar att påverka din avkastning negativt, och ställer frågan hur du kan utnyttja andras misstag för att bli en bättre investerare. Vilka beslutsmodeller och strategier bör du använda för att skapa högre avkastning? Till sist, hur ser marknadsläget ut om vi utgår ifrån psykologi och gruppbeteende?

Varmt välkomna till en timmes spännande kombination av aktiemarknadens psykologi, beteendeekonomi och dina egna beslutsmodeller!

När? Torsdag 16 september

Tid? Kl. 08.30-09.30

Var? Digitalt via Teams

Anmälan: Du anmäler dig till anmalan@inhouse.se, ange ditt namn och den mailadress från vilken du kommer att delta. Länk till webinariet skickas ut dagen innan.

2015 publicerades Lars-Eriks uppmärksammade bok "Börsens Psykologi - så vinner du över dina hjärnspöken och gör bättre aktieaffärer". Boken behandlar beteendeekonomi, aktiemarknadens psykologi, din egen psykologi och beslutsmodeller för att ta bättre investerings-beslut. Han var tidigare krönikör på Veckans Affärer om beteendeekonomi och börspsykologi.

Lars-Erik har över 20 års erfarenhet från Handelsbanken Fonder och Handelsbanken Asset Management som portföljförvaltare, analytiker och finansiell rådgivare till institutionella kunder.

Här hittar du fler webinarium och nätverk som Inhouse arrangerar