Inhouse / Artiklar / Är din avdelning rustad inför framtidens utmaningar?
Marknadsavdelning_2

Är din avdelning rustad inför framtidens utmaningar?

För att rusta sin avdelning inför de utmaningar och uppdrag som avdelningen står inför behöver du som ledare för avdelningen säkerställa att du har rätt personer med rätt kompetenser – inte för många, inte för få och samtidigt en flexibel och framtidssäkrad avdelning.

Att genomföra en kompetensinventering på sina medarbetare ger dig en tydlig blid på huruvida din befintliga organisation och medarbetarnas kompetenser kommer att lyckas att leverera på uppdrag i dag men även i framtiden.

Börja med att kartlägga nedan för att få en tydlig bild innan du påbörjar kompetensinventeringen.

Uppdraget – vilka befattningar kommer att behövas för att leverera på uppdraget och kommer det behöva korrigeras framåt?

Befattningar – vilka befattningar kommer att behövas för att leverera på uppdraget och de befattningarna vi har idag kommer det att behöva korrigeras?

Antal medarbetare – Har vi rätt antal medarbetare på respektive befattning för att klara att leverera på uppdraget?

När du har sammanställt vilka befattningar och kompetenser du behöver är det dags att genomföra en kompetensinventering på respektive befattning samt vilken potential som finns hos dina medarbetare. Du vet säkert i dag vilka som är dina nuvarande stjärnor som har högst potential och presterar bäst, vilka som sannolikt är blivande stjärnor och vilka medarbetare som behöver utvecklas för att bli framtidens stjärnor.  Det blir också tydligt vilka medarbetare som varken har någon potential eller presterar.

Genom att ha kartlagt avdelningens potential och kompetenser blir det lättare för dig som ledare att planera utbildningar men även tydligare när du ska anställa nästa stjärna till ditt team. Genom tydliga mål och förväntningar på sina medarbetare kan medarbetaren också vara med och bidra till sin egen utveckling på företaget.

Se gärna vår film nedan där vår affärsområdeschef Sandra Pettersson berättar hur du enkelt gör en kompetenskartläggning på ditt team. Och är du nyfiken på att veta mer? Hör av dig så hjälper vi dig.

[/gt_column][/gt_row][/gt_section]