Inhouse / Hur ska du som arbetsgivare hantera varsel och uppsägningar?
Sandra_JJ-artikelbild

Hur ska du som arbetsgivare hantera varsel och uppsägningar?

När det är dags att gå skilda vägar kan det, särskilt för den som blir uppsagd, uppstå en känsla av att mattan rycks undan och att allt ställs på sin ända. Att då få hjälp med att komma vidare och hitta sitt nästa steg kan vara avgörande.

Vid omorganisation och avveckling är det därför viktigt att du som ledare är påläst och vet hur du ska förhålla dig till de många regler och lagar som gäller vid uppsägning och avveckling. Om du gör det på rätt sätt kan förändringen i slutändan bli något positivt för alla inblandade. Här kan vi på Inhouse bidra med råd och stöttning som gör hela processen lättare för dig!

Står ni inför en stor organisationsförändring som eventuellt kan kräva nedskärningar eller avveckling och som innebär förändring i personalstyrkan? Nedan besvarar Sandra Pettersson, affärsområdeschef, och Jessica Johansson, HR-konsult, på ofta ställda frågor från våra kunder.

Jag ser över min organisationsstruktur och det finns risk för varsel - vad behöver jag tänka på och var börjar jag?

– Det finns många delar man behöver tänka på när man som företag hamnar i en situation som innebär neddragningar av personalstyrkan. Dels behöver man ha koll på lagar och regler, processer, dokument och mallar, men också att man genomför processen i rätt ordning. Lika viktigt är att organisationsförändringen sker med människan i fokus. Att som medarbetare bli arbetslös eller att få veta att man kanske kommer att bli det, är oftast mycket jobbigt. Medarbetaren påverkas på flera sätt; hen förlorar pengar och ekonomisk trygghet, men också sina kollegor och kanske en stor del av sin identitet. Även de som kommer att arbeta kvar i verksamheten påverkas när andra sägs upp. Känslor av skuld kan bli kännbara, men även stress över att det blir mer för dem att göra.

När ska jag kommunicera om förändringen till organisationen och medarbetarna? 

– Kommunikation är A och O i alla förändringsprocesser, men det är några steg som behöver vara på plats först innan det kommuniceras ut till verksamheten. Starta med att tillsätta en arbetsgrupp som har i uppgift att genomföra den operativa förändringen. Det första steget för arbetsgruppen är att beskriva organisationsförändringarna och göra en kompetensöversyn av nuläget. Vilken affärskritisk kompetens behöver säkras? Därefter sätts kommunikationsplanen, som beskriver när ni ska kommunicera, vad ska kommuniceras och hur det skall ske. Det är viktigt att kommunikationen anpassas efter mottagaren. Känns det svårt? Vi hjälper dig!

Vilka fallgropar ska jag se upp för?

– Det finns tyvärr massor som kan gå fel och bli kostsamt för företag, när man inte har full koll på processen. Och hur ska man kunna ha det när det kanske är första gången man står inför liknande situation? Har ni dessutom ingen HR-funktion på bolaget som är insatt, så är det omöjligt att veta hur ni ska gå till väga. Uppsägningar på grund av arbetsbrist är en relativt komplex övning som kräver flera steg. Varje steg måste utföras på korrekt sätt och i rätt ordning. Det kan bli dyrt för den arbetsgivare som gör fel. Både monetärt, men också genom att arbetsgivarvarumärket kan ta stryk om medarbetare upplever att allt inte går rätt eller schysst till.

Vi rekommenderar att alltid konsultera en expert på området, för att få en grund att stå på och en checklista som beskriver alla steg samt i vilken ordning de skall genomföras. Då säkrar man upp att man gör allt rätt och riktigt när det kommer till lagar och regelverk.

Vad kan Inhouse hjälpa till med?

– Vi på Inhouse är vana att hjälpa företag som står inför en organisationsförändring som medför uppsägningar. Vi kan ge er, som arbetsgivare råd och stöd, så att ni kan känna er trygga genom hela flödet. Vi ger er de checklistor, dokument och mallar som behövs och vi säkrar att lagar och regler följs samtidigt som vi hjälper er att säkra upp att individerna som påverkas av uppsägningarna får den bästa tänkbara resan genom förändringen.

Omställning – stöd för de som drabbas

Inhouse har många års erfarenhet av att vara ett stöd även för medarbetarna i processen som ofta följer vid uppsägningar. Att som uppsagd få hjälp att komma vidare och hitta sitt nästa steg kan vara avgörande.

Inhouse erbjuder tjänster inom omställning, outplacement och mentorskap, vilka leder till nytt jobb, utbildning eller fortsatt utveckling. Genom våra genomarbetade processer skapas rätt förutsättningar att lyckas med en framgångsrik omställning till något nytt. Programmen kan se olika ut, men är alltid metodiskt utformade och anpassade till individens förutsättningar och önskemål. Inhouse erbjuder också rådgivning till HR och berörda chefer i samband med utformning och genomförande av insatser.

Står ditt bolag inför en organisationsförändring som kan komma att resultera i någon form av varsel eller nedskärningar? Känns det svårt och du vill vara säker på att processen går rätt till? Kontakta Sandra eller Jessica så hjälper de dig! 

Läs mer om vårt specialistområde HR här.