Kontakt

Så vässar ni er internkommunikation – 5 snabba steg


Det är idag betydligt svårare att rekrytera, attrahera och behålla bra personal än för bara några år sedan och det blir alltmer affärskritiskt hur vi som bolag pratar med våra medarbetare.

När varumärket och arbetsgivarvarumärket går hand i hand, krävs transparens och en dialogbaserad kommunikation. Det ställer högre krav på hur vi som bolag pratar med våra medarbetare och här kommer 5 viktiga tips för dialogbaserad kommunikation med era anställda.

1. Var inte rädd för att låta dina kollegor tycka till 
Välkomna en öppen dialog och låt fler synas och höras för att skapa delaktighet. Den dialogbaserade kommunikationen öppnar upp för delaktighet till skillnad från det som är mer enkelriktat.

2. Införskaffa tekniken 
Slack, Yammer, Jive och WhatsApp är namnen på några kanaler företag kan använda för att kommunicera med sina kollegor. Det behöver inte vara en helt ny avancerad kommunikationsplattform, ett enklare chattverktyg räcker långt.

3. Personifiering
Segmentera anställda i olika grupper baserade på deras roller och intresse för att kunna anpassa rätt budskap till rätt person. Alla behöver inte veta allt, för risken är att kommunikationen inte blir relevant eller intressant till någon.

4. Gör er tillgängliga för alla medarbetare
En del medarbetare har kanske ingen dator eller mobil på arbetet, då kan öppna fysiska möten där de anställda kan ställa frågor till ledningen fungera eller digitala skärmar. För medarbetare som sitter på flera olika geografiska platser kan Skype-möten vara en bra lösning.

5. Engagera hela företaget i er internkommunikation
Det är inte bara högsta ledningen som ska engagera sig. Framgångsrik internkommunikation motiverar hela organisationen – från högsta ledning till chefer och medarbetare.

Här kan du även läsa vår artikel ”Framgångsfaktorer för en framtida kommunikativ HR-organisation”

Sorterat under HR, Nyheter

Liknande artiklar