Inhouse / ”Det traditionella sättet att bygga bolag är på väg att försvinna”
marlene-och-co

”Det traditionella sättet att bygga bolag är på väg att försvinna”

Peter Larsson är en av Inhouse CFO-konsulter som ingår i vårt expertteam och har över 20 års erfarenhet från såväl större internationella organisationer och mindre tillväxtbolag. Här samtalar han med Marlene, chef för vårt specialistområde ekonomi, och delar med sig av sina spaningar kring bland annat de vanligaste fallgroparna startups gör samt CFO-rollens förändring.

Peter har lång erfarenhet av att arbeta med startupbolag där man har en produkt eller ett tjänsteerbjudande och där ägarna är redo att ta det till nästa utvecklingsfas.
- Jag har kommit in i bolag som CFO, COO eller CEO, både som anställd och som managementkonsult. Det absolut första man måste göra är en analys av var bolaget befinner sig, vad det finns för resurser internt och vad som krävs i form av affärskritiska aktiviteter för att komma igång med försäljningen. Ofta har mina uppdrag bestått av att sätta strukturer och ta fram en plan på hur företaget ska ta sig från utvecklingsfasen till att i slutändan bli lönsamt och kassaflödespositivt.

Läs även ”Som startup gäller det att ha rätt personer med sig från början”

De vanligaste fallgroparna
Vi frågade Peter om de vanligaste fallgroparna för startup bolag.
- Många vd:ar underskattar vad rätt ekonomisk kompetens kan tillföra bolaget och framförallt; när den behöver finnas på plats! Som VD är det naturligt att ha ett visionärt fokus och driva affären framåt, men när utvecklingen går för fort är det lätt att glömma bort behovet av ekonomisk styrning och noggrann finansiell planering. Det vanligaste felet många nystartade bolag gör är att man påbörjar försäljningen för tidigt. Man måste ta hand om sina kunder från dag ett, blir det problem med leveranser eller något så enkelt som fakturering, kan man lätt bränna sina broar och man får ingen andra chans.

Skapa den flexibla organisationen
Under de 20 år som Peter har arbetat i näringslivet har arbetsmarknaden förändrats.
- Det traditionella sättet att bygga ett bolag är på väg att försvinna, den yngre generationen är inte intresserad av att arbeta på samma sätt som vi gjorde förr. Den flexibla organisationen, oavsett om den består av internt anställda eller inhyrda konsulter, kräver att man har förutsättningar att arbeta flexibelt och då måste man bygga en struktur som möjliggör detta. Det behövs bland annat verktyg och system som tillåter att arbeta på distans, som till exempel dokumentdelningssystem och mobilt internet. Idag behöver man inte heller anställa alla specialister, utan man kan ta in kompetenser externt efter behov. För många mindre bolag måste man även behålla en viss typ av flexibilitet kopplat till kostnader, det får man genom att ta in konsulter som går in några veckor eller månader och gör en punktinsats.

CFO-rollens förändring
I takt med att VD rollen har förändrats har CFO:n blivit mer som en vice VD, som ska kunna stödja VD och även representera bolaget i viss mån.
- Egenskapsmässigt ska man som VD tänka på att ta in en CFO som går att lita på i alla väder och som man kan bolla idéer med, både vid upp- och nergångar. En VD idag förväntas vara mer av en innovatör, kreatör och visionär medan en CFO ska skapa förutsättningar i form av strukturkapital, så att idéerna har en plattform att realiseras på.

Inhouse och CFO-direkt gör en skräddarsydd handlingsplan för att hjälpa ditt företag med sin tillväxtresa.