Inhouse / ”Det är kritiskt att tillsätta rätt kompetens på rätt funktion”
carola-1

”Det är kritiskt att tillsätta rätt kompetens på rätt funktion”

Här berättar vår kollega Carola Arkeklint om framtidens medarbetare, hur företagsstorleken påverkar vårat arbetssätt och den mest efterfrågade kompetensen av ekonomer idag.

Carola har tillsatt chefer och specialister inom ekonomi och finans i närmare 20 år och understryker att det är ett område med högt tempo som ständigt förändras. 
- Framtidens medarbetare måste hänga med i det snabba tempot som råder ute hos företagen och vara, såväl förändringsbenägna, som ”påbyggnadsbara”. Digitaliseringen, det agila arbetssättet och gig:ekonomin är exempel på faktorer som ökar hastigheten på våra arbetsplatser och hur vi arbetar. Det snabba tempot innebär givetvis även att arbetsgivaren, från sitt håll, behöver ge utrymme för medarbetare att utvecklas. Idag vill vi inte arbeta med samma typ av uppgifter på ett liknande sätt år efter år och det måste morgondagens arbetsgivare ha i beaktning.
Företag måste också vara medvetna om att det kan vara krävande att anställa en förändringsbenägen och högpresterande medarbetare. Anställer du en ekonom som vill förändras, testa nya saker och utvecklas på jobbet har du som chef ett stort ansvar att se till att det sker, så att personen vill stanna kvar.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan jobba agilt? Läs här

Matcha rätt person med rätt arbetsgivare
Carola menar att det är en stor investering för företag att rekrytera personal och att det är kritiskt att tillsätta rätt kompetens på rätt funktion. En viktig faktor i matchningen mellan företaget och kandidaten är företagsstorleken och företagskulturen.
- En ansvarig ekonom på ett mindre bolag måste ofta ha en bred kompetens och arbeta snabbrörligt, inte sällan är det även en fördel om ekonomen gillar att vara operativ. På exempelvis ett start-up bolag arbetar ofta en ekonomichef från ax till limpa och följer bolagets tillväxt.

Ekonomifunktionen i ett större bolag arbetar däremot ofta i specialistroller och i stuprör.
- Det är ofta längre beslutsvägar och mer internpolitik i ett så kallat storbolag, vilket kan innebära ett trögare tempo men å andra sidan finns det ofta mer stödfunktioner och ekonomisystem som underlättar din vardag. Att gå från ett stort bolag av den sorten till ett mindre entreprenörsdrivet bolag riskerar att bli en kulturkrock och vice versa. Är du van att springa snabbt med en hög aktivitet där beslut tas på studs är ett stort bolag något helt annat att förhålla sig till.

När Carola avslutningsvis får frågan om vad som är den mest efterfrågade kompetensen hos ekonomer tvekar hon inte.
- Det är helt klart IT-kunniga och systemkunniga ekonomer. Idag, när vissa företag kan sitta med upp till 90 olika system som inte pratar med varandra, skriker företag efter strategisk systemkompetens. Ekonomer ska ha en mycket god förståelse för system och dess uppbyggnad, och vara en affärsmässig länk mellan ekonomi och IT. Idag kan den kompetensen vara helt avgörande i en rekryteringsprocess.

Läs även "Som startup gäller det att ha rätt person med sig från början"