Inhouse / Ny kollega till specialistområde Marknad & Kommunikation

Ny kollega till specialistområde Marknad & Kommunikation

Vår nya kollega Erik Värendh arbetar som rekryteringskonsult och konsultchef inom vårt specialistområde Marknad & Kommunikation. Han har tidigare studerat kommunikation på Lunds universitet och Berghs School of Communication samt har yrkeslivserfarenheter inom rekrytering och employer branding från både kund- och byråsidan. Vi säger varmt välkommen till oss!

Välkommen till Inhouse Erik! Vad visste du om oss innan du började här?

- För några år sedan arbetade jag hos en branschkollega med konsulttillsättning inom kommunikation och marknad och Inhouse var alltid en av de konkurrenter som utmanade oss. Min senaste arbetsgivare, HusmanHagberg, har även använt sig av Inhouse två gånger. För mig symboliserar Inhouse framåtanda, positivitet och professionalism. Jag har alltid sett Inhouse som den aktör på marknaden som är bland de bästa på att rekrytera tjänster inom marknad och kommunikation. 

Här hittar du våra lediga tjänster

Hur skulle du beskriva din första månad här?

- Helt fantastisk, Inhouse lever som man lär. Jag fick välkomstblommor hemskickade och har haft ett gediget introduktionsschema som sträckt sig över tre veckor. Trots distansarbete har det fungerat oerhört väl måste jag säga. Jag har fått träffa nästan alla medarbetare individuellt via Teams och de har noga gått igenom hur Inhouse arbetar med allt från rekrytering till olika system och företagskultur. Kollegor i teamet kontaktar mig i princip varje dag för att höra hur det går för mig och för att ta med mig i olika processer för att jag ska känna mig som en i gänget. Självklart märker man av att introduktionen sker på distans, men jag tycker det fungerar över förväntan. Det svåra är att man inte kan knacka någon på axeln och ställa en snabb fråga, men min chef Sandra är alltid nära till hand.

Artikeltips! "Frågor att ställa till din nya chef- innan du tackar ja"

Du arbetar med marknad- och kommunikationsavdelningar, vad har du för spaningar in i framtiden?

- Tjänster inom det digitala landskapet förändras snabbt och uppföljning med hjälp av data och statistik har blivit allt viktigare. När jag för tre år sen sökte kandidater för en digital roll var det nästan omöjligt att hitta på marknaden, jämfört med idag där det är en självklarhet att du har koll på det digitala landskapet om du arbetar inom marknad och kommunikation. Jag tror bland annat att vi kommer sluta se ordet ”digital” i titlar, som tex. Digital Marketing Manager, då det är en självklarhet att du kommer arbeta och kommunicera i digitala kanaler.

- Det är även tydligt att roller som Content Manager, Social Media Managers och CRM-roller har gått från att vara relativt operativa och skötta vid sidan av den stora marknadsföringsstrategin till att vara i centrum av strategiplaneringen de senaste åren. Personer som innehar ovan nämnda roller har fått en starkare position internt, vilket kräver att man i dessa roller innehar både ledaregenskaper och är duktig både strategiskt och operativt. Det ska bli spännande att se utveckling på nära håll de kommande åren.

Här kan du läsa mer om vårt specialistområde Marknad & Kommunikation