Inhouse / Artiklar / Frågor att ställa till din nya chef- innan du tackar ja
Juniora-assistenter

Frågor att ställa till din nya chef- innan du tackar ja

En arbetsintervju ska vara en tvåvägskommunikation. Din eventuellt blivande chef intervjuar dig för att avgöra om du är den som passar bäst för jobbet, och du bör ställa frågor för att avgöra om du skulle trivas med din nya chef. Men hur får du fram den informationen under din jobbintervju? Här kommer några tips på frågor du kan ställa för att kvalitetssäkra om du och din nya chef kommer att passa bra ihop.

Alla som någonsin haft en chef som det har skurit sig med vet hur avgörande ledarskap är för en trivsam arbetsplats. Det finns därför ingen anledning att tveka till att ställa frågor om din blivande chefs ledarskap. Ju fler genomtänkta frågor du ställer under intervjun, desto mer visar du att du är intresserad av jobbet och visar att du tar anställningsprocessen på allvar.

 

Här kan du läsa "Gör succé på arbetsintervjun – våra bästa tips"

 

Först och främst behöver du själv fundera på vad du tycker är viktigt så att du vet vilka frågor du ska koncentrera dig på. Är det viktigt för dig med ett bollplank dagligen, eller trivs du bäst med frihet under ansvar? Är det viktigt för dig att chefen har en tydlig målstyrning om vart avdelningen är på väg? Definiera vad för typ av ledarskap som passar just dig.

 

Om du vill stämma av hur din nya chef är som ledare följer här några konkreta exempel på öppna frågor som kan vara bra att ta med.
Hur skulle du beskriva er företagskultur och företagsvärderingar?

Matchar chefens svar den bild av företagskulturen du har fått tidigare i processen? Hur väl efterlever man sina värdeord, verkar de viktiga för företaget? Hur märks företagets värderingar i chefens vardag? Om till exempel ”samarbete” är ett värdeord så ska chefen kunna visa vad det står för, och hur det syns på arbetsplatsen.

Hur ser du på din framtid de närmaste tre-fem åren på ert företag?

Vilka karriärsmål har din chef? Stämmer det överens med företagets vision och mål? Har hon/han nått sin kompetensnivå? Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut i bolaget? Är det en person som verkar nöjd med sin roll eller en som snarare ser det som ett steg i karriärstrappan och är otålig att komma vidare?

 

Här kan du läsa mer om att ta referenser på din nya arbetsplats

 

Hur funderade samarbetet med den förra personen som hade denna roll?

Du kan fånga upp en hel del när chefen pratar om tidigare kollegor som har slutat. Det kan ha varit ett naturligt steg till en ny roll inom bolaget där chefen berättar om det med stolthet. Eller så var kanske tjänsten helt fel för den personen. Beskrivningen kan ge en indikation om hennes/hans inställning och syn på sin personal.

Hur skulle du, och dina medarbetare, beskriva ditt ledarskap?

Vilken ledarstil har chefen? Stödjer din chef sina medarbetare? Framhåller hon/han sitt team med stolthet? Hur skulle medarbetarna beskriva ledarstilen? Är den situationsanpassad? Bra ledare har ofta en självinsikt om vad som är viktigt för att en medarbetare ska må bra och nå sin fulla potential, och vad ett team behöver för att kunna presentera.

Hur närvarande är du som chef?

Träffar chefen medarbetarna i princip enbart vid utvecklings- och lönesamtal eller arbetar chefen med regelbundna möten? Känner hon/han tillit och utgår från att folk sköter sitt jobb eller är det en person i behov av kontroll som vill ha avstämningar flera gånger varje vecka? Det viktigaste är att det passar ihop med dig, och ditt behov för att kunna trivas på din nya arbetsplats.

Slutligen, lyssna in svaren noga och försök även upptäcka om det är något referensen inte säger. Ingen chef är felfri men genom att kolla upp din blivande arbetsgivare har du större chans att hitta rätt.

 

Läs även "Gör succé på nya jobbet- våra 10 bästa råd"