Inhouse / Erfarenhetsstiftelsen är igång – vilka blir årets stipendiater?
iStock-1334261768

Erfarenhetsstiftelsen är igång – vilka blir årets stipendiater?

Hösten 2021 lanserades Erfarenhetsstiftelsen med två tydliga syften: att öka värdet av erfarenhet och att motverka ålderism och åldersdiskriminering i arbetslivet. Under hela våren har vi på Inhouse tillsammans med John Mellkvist arbetat aktivt med att få verksamheten på plats. Nu har det blivit dags för utdelning av de första stipendierna.

Låt oss berätta varför vi startat Erfarenhetsstiftelsen.

IMG_8583Fördomar om ålder har med säkerhet existerat så länge det funnits människor. Men i tider av snabb teknikutveckling har situationen förvärrats. Särskilt då under stora skiften som exempelvis internets tillkomst, där de som inte tog steget direkt eller kom in sent haft svårt att hävda sig i konkurrensen om jobben. De allra äldsta har dessutom hamnat utanför viktiga samhällsfunktioner.

– Ålder har länge varit både den tystaste och mest tillåtna formen av diskriminering. Medan vi lärt oss att reagera blixtsnabbt på andra generaliserande övertramp, så har de som rör ålder fått flyga under radarn, i både öppna och slutna sammanhang. Detta håller dock på att ändras, säger Erfarenhetsstiftelsens medgrundare John Mellkvist.

Långsiktigt främjande verksamhet

WHO, Världshälsoorganisationen, benämner ålderismen som en global utmaning och i en rapport från 2021 redovisas de enorma hälsokostnader som åldersfördomarna orsakar årligen. WHO efterlyser strategier och initiativ på lokal nivå, som hjälper till att vända utvecklingen. Erfarenhetsstiftelsen kan ses som ett sådant. En annan faktor är att den stora generation som nu nått pensionsålder på många sätt skiljer sig från tidigare års pensionärer. De är friskare, mer aktiva och lever fullt moderna liv. Många har siktet inställt på att fortsätta arbeta men ges inte möjlighet. Här uppstår konfliktytor och problem att lösa.

Erfarenhetsstiftelsen ska vara en långsiktigt främjande verksamhet, som lyfter erfarenhetens värde och motverkar ålderism i arbetsliv och samhällsliv. Det är uppenbart att det behövs en kraftsamling för ett bättre tillvaratagande av den livserfarenhet som finns runtomkring oss. Stiftelsen har genom sitt arbete potential att samla engagemang från många håll och på så vis skapa positiv förändring.

– Jag hoppas att Erfarenhetsstiftelsens verksamhet både växer och utvecklas, så att vi kan göra mer. Exempelvis bekosta undersökningar, rapporter och inte minst – dela ut fler stipendier. Ett viktigt steg i den riktningen är att öka kännedomen om stiftelsen och tydliggöra dess syfte, säger John Mellkvist.

Första stipendiater utses i juni

Den 7 juni håller vi vårt första event för Erfarenhetsstiftelsen och ska dela ut 2022 års upplaga av Inhouse och John Mellkvist stipendium till två välförtjänta och noga utvalda mottagare, en individ och en organisation. Båda stipendiaterna offentliggörs inom kort.

– Eventet blir en välbehövlig ljuskägla på ett angeläget ämne. Det är första publika steget och ett viktigt avstamp för stiftelsen. Att få dela ut de första stipendierna skickar ut en tydlig signal om att vi är igång, avslutar John.