Inhouse / Barbro Westerholm: ”Vi ska vinna kampen mot åldersdiskrimineringen.”
Barbro_event_2

Barbro Westerholm: ”Vi ska vinna kampen mot åldersdiskrimineringen.”

Erfarenhetsstiftelsens första stipendiater är utvalda och som vi tidigare berättat delades det ena stipendiet ut till Barbro Westerholm – läkare, forskare, ämbetsman och riksdagsledamot. Barbro Westerholm. För bara några veckor sen fyllde Barbro 89 år och hon har under hela sitt arbetsliv kämpat mot åldersdiskriminering och än är hon inte redo att gå i pension.

– Det började med att vi på Socialstyrelsen i början av 80-talet skulle minska antalet medarbetare med en tredjedel utan att säga upp någon enligt riksdagsbeslut. Jag var då generaldirektör för myndigheten, som hade ca 900 medarbetare. Vad gör man då när man inte kan säga upp och inte vänta på att naturlig avgång löser problemet? Jo, man ser på de anställdas födelseår och erbjuder alla som är tillräckligt gamla att få gå i pension, berättar Barbro.

Men vid en uppföljning av hur det gått för dem som blivit uppsagda efter pensioneringen fann Barbro och Socialstyrelsen att många ganska snabbt drabbats av ohälsa av olika slag. På frågan, hur kom det sig, blev svaret: ”När vi inte behövdes i myndigheten längre, kändes livet inte roligt”.

Samtidigt gick WHO, Världshälsoorganisationen, ut med att det viktigaste för hälsan, och för att må bra, är för människan att känna sig behövd. WHO konstaterade att det är fel att tvångspensionera människor. Alla som vill och kan fortsätta i arbetlivet måste få göra det.
– Jag har mött ett betydande antal människor som på grund av att de passerat 40- eller 50-årsdagen haft svårt att bli kallad till anställningsintervju eller att få ett sökt arbete. Det finns forskning som tydliggör att efter fyllda 40 anses man inte längre lika aktuell för sökta jobb, säger Barbro.

Inledde arbete mot åldersdiskriminering

Barbro kände att det var hög tid att göra något åt problemet och inledde sitt arbete mot åldersdiskriminering när hon var förbundsordförande för SPF Seniorerna och vice president i Age Platform Europe 2001. Under den här perioden tog EU beslut om EU:s åldersdiskrimineringsdirektiv omfattande förbud mot åldersdiskriminering i arbetsliv och utbildning.
– Vi reagerade mot att direktivet var så snävt, inte tog med hälso- och sjukvård, socialtjänst och området varor och tjänster. Vi ville bredda lagen. I Sverige lyckades vi få igenom en bred lag mot åldersdiskriminering 2013. I EU:s ministerråd ligger sedan 2008 ett motsvarande direktiv men det har inte verkställts för att medlemsländerna inte lyckats enas om det, säger Barbro.

Framtiden

Under Erfarenhetsstiftelsens event blev Barbro tilldelad ”Inhouse och John Mellkvist stipendium för insatser mot åldersdiskriminering” på en summa på 50 000 kronor.
– Stipendiesumman kommer jag att använda för finansiering av den bok om åldersdiskriminering som journalisten Ingrid Kinne Lindgren och jag skriver, samt två visor om ålderism och åldersdiskriminering som jag hoppas kan framföras under det kommande året.

Trots sina 89 år känner sig inte Barbro redo att lägga portföljen på hyllan. Hon kommer att fortsätta sitt arbete mot åldersdiskriminering från en fri plattform, men i samarbete med främst SPF Seniorerna och Age Platform Europe men också andra som för samma kamp.
– WHO anser att åldersdiskriminering är den svåraste av de sju diskrimineringsgrunderna att göra någonting åt och därför extra viktigt att lägga ner kraft på det.

Vad ser du mest fram emot i framtiden?
– Att vi vinner kampen mot åldersdiskrimineringen.

Läs mer om Erfarenhetsstiftelsen här