Inhouse / Inhousebarometern 2023
Inhousebarometern2023

Inhousebarometern 2023

Inhousefunktionerna - Mycket mer än bara klipp & klistra

I årets Inhousebarometern kan vi bland annat läsa om att inhousefunktionernas uppdrag har förändrats över tid, vilket ökat ansvar och ägandeskap över varumärken, mer produktion för sociala medier och övriga digitala kanaler. Inhousefunktionerna fortsätter att få ökat förtroende och uppdragen innhåler förutom produktion, kreativitet och strategiskt arbete, även analys och insiktsarbete samt hållbarhetskommunikation.

För åttonde året i rad har vi på Inhouse AB tagit pulsen på inhousebyråutvecklingen i Sverige. I årets kartläggning har 63 inhouseansvariga med inhousefunktioner från 3 till 400 medarbetare deltagit. Med hjälp av InhouseBarometern har vi kartlagt verksamhetsmässiga områden som t. ex. inhousefunktionens övergripande uppdrag, i vilken grad man fortsätter att ta hem uppdrag från extern byrå, ägarskap över varumärket och om man kommer öka antalet anställda under året, och i så fall med vilka roller. Vi på Inhouse definierar en inhousefunktion som en eller flera personer inom marknads eller kommunikationsavdelningen vars uppgift är att producera marknadsförings- och kommunikationsrelaterat innehåll och material som annars hade köpts från extern byrå eller liknande.

Sammanfattning Inhousebarometern

Årets kartläggning påvisar, precis som tidigare år, följande fördelar med att ha en inhousefunktion jämfört med extern byrå:

  • Närhet till verksamhet, information och beslut
  • Djupare kunskap om verksamhet och varumärke
  • Snabbhet som skapar önskad effektivitet
  • Kostnadsbesparing

Vill du ta del av hela Inhousebarometern 2023, fyll då i dina kontaktuppgifter.


 

Fyll i formuläret för att ladda ner rapporten.

Inhousebarometern 2023