Inhouse / Artiklar / 5 minuter om agilt ledarskap
agilt-ledarskap-2

5 minuter om agilt ledarskap

Många företag arbetar med kunden i fokus och det kräver att man som organisation behöver vara mer flexibel och förändringsbenägen utifrån vad marknaden efterfrågar. Det finns idag ett behov av att snabbt kunna anpassa sig, förändra, optimera och skala upp. Agilt är en metod och synsätt som enligt forskningen skapar större produktivitet, nöjdare medarbetare och snabbare leveranser.

Läs även "Checklista för en framgångsrik förändring i din organisation"

Vad innebär agilt ledarskap?

Karaktäristiskt för en agil ledare är att skapa förutsättningar för att organisationen och dess medarbetare snabbt ska kunna anpassa sig till nya situationer och till de förändringar som sker.
Den agila ledarens roll består därför främst av tre saker, som alla bidrar till att medarbetarna blir mer självständiga och engagerade.

• Ger all den information som behövs för att medarbetare ska kunna fatta rätt beslut
• Upprätthåller beslut som medarbetarna fattat
• Skapar en miljö där det är tillåtet att misslyckas

För att vara en bra agil ledare kräver det att du som ledare är coachande, ha stor tillit till dina medarbetare och deras kunskaper och erfarenheter. Att ha förmågan att skapa team där alla känner sig delaktiga, behövda och sedda. Att man som ledare är tydlig med vad man önskar uppnå och gruppens uppgift blir att hitta HUR man ska nå dit.

I länken här finner ni en film som beskriver hur en ledare tar sig an det agila ledarskapet och vad som händer i gruppens beslutfattande och prestation.

Här kan du läsa "Så här lyckas du med hybridmötet – 5 konkreta tips"

Tillåtande team

Här kommer några tips att ta med sig i vardagen för att skapa just tillåtande team.

Prata om vad ni vill uppnå
Vägen till förändring kan vara svår och det är lätt att falla tillbaka till gamla vanor. För att fortsätta framåt är det viktigt att tänka på vissa saker.

• Tillit - Tro på det ni gör och var tydlig med var ni är på väg.
• Reflektera - Titta tillbaka ofta för att se vad som blivit bättre och identifiera även sådant som ännu inte funkar och hitta vägar för att förbättra.
• Minnas – Varför ni vill göra denna resa. En förändring ska inte göras för att det är ”trendigt” utan det finns specifika utmaningar ni vill lösa. Var det verkligen bättre förr?

Sätt spelregler för teamet
Sätt gemensamma spelregler för att uppmuntra en viss kultur och det är sedan teamets ansvar att alla i teamet följer spelreglerna.

• Kom överens om vilka principer ni står för och arbeta aktivt med att leva efter detta.
• Prata om principerna ofta så de sitter i ryggmärgen.
• Följ upp och förbättra processer och strukturer för att förenkla för teamet att leva efter sina principer.

Att leda i en föränderlig värld är inte alltid det lättaste. Ibland kan man ha behov av få lite tips på vägen. Vi på Inhouse har lång erfarenhet av att coacha ledarare och medarbetare och tillsammans med vår samarbetspartner Brejn kan vi även stötta i den agila transformationen.

Har du frågor eller funderingar så kontakta oss så hjälper vi dig.