Inhouse / Hur bygger du ett framgångsrikt inhouseteam?
johan

Hur bygger du ett framgångsrikt inhouseteam?

Framgången att bygga ett starkt team bottnar nog i att alla inblandade känner ett stort engagemang och har ett intresse av att utveckla verksamheten. Vi har också en arbetsmiljö där egna initiativ uppmuntras och nya idéer välkomnas berättar Johan Blomström, inhousechef på Unionen.

Unionen och många inhousebyråer med dom var med och tävlade i Resumé och Dagens Medias tävling Inhouse Awards, där vi delade ut priset till ”Årets Inhouseteam”. Vi fick äran att intervjua Johan Blomström om vinsten och hans bästa tips att leda en framgångsrik inhousebyrå.

Grattis till vinsten ”Årets Inhouseteam”

– Tack, det är naturligtvis en härlig känsla att vara bäst! Det kommer vi att leva på ett helt år. Dessutom är det en fin bekräftelse för alla medarbetare att även andra och inte bara jag, tycker att de gör ett sjuhelsikes bra jobb.

Hur har ni arbetat för att bygga ert starka team, vad är receptet för framgång?

– Framgången bottnar nog i att alla inblandade känner ett stort engagemang och har ett intresse av att utveckla verksamheten. Vi har också en arbetsmiljö där egna initiativ uppmuntras och nya idéer välkomnas.

Kan du ge några tips till andra inhousechefer hur man bygger framgångsrikt?

– Det beror naturligtvis på i vilken utvecklingsfas verksamheten befinner sig i. Generellt så är det viktigt att ha en gemensam syn på vad man menar med kvalitet i sina leveranser.

Gör en checklista och syna kritiskt gemensamt alla projekt ni gör. När det kommer till reklamkampanjer man vill tävla med så måste du jämföra dig mot alla andra reklamkampanjer. Inte bara mot de i din egen nischade bransch eller bara mot inhousebyråer.

Säkerställ att alla verkligen förstår sin roll, sina mandat och vilket ansvar man har. Har ni verkligen en gemensam syn på hur er arbetsprocess ser ut och vilka avstämningspunkter som finns? Slutligen; var kritiska mot er själva, syna vad ni gör och hur ni gör det. Leta hela tiden efter hur allt kan göras bättre. För allt kan bli bättre.

Hur ska ni fortsätta utvecklas, hur ser framtiden ut?

– Jag tror att vi kommer jobba ännu mer med film integrerat i våra projekt och för olika kanaler. Kanske med ett lager av digital interaktivitet och olika former av personalisering. Vi har ju fördelen att ha en egen avancerad greenscreen-studio i huset.

Hur ser ert team ut idag?

– Idag har vi en mängd olika roller, allt från copywriters, till projektledare och studiotekniker och snart är kommer vi bli 28 personer.

Läs intervjun med vinnaren av Årets Inhosechef