Kategori:

Nyheter


28 juni, 2019

Inhouse i ExecutivEffect om Executive Assistant-rollen

Inhouse i ExecutivEffect om Executive Assistant-rollen

På Executiveeffect.se – nyhetssajten för ​dig​ som jobbar närmast ledningen- medverkar vi i en artikel om hur du blir en mer attraktiv Executive Assistant på arbetsmarknaden. Förståelse för affären, kunskap om det digitala och bättre engelska. Det är några områden som vår kollega Eva Bennich Rathsman ser som områden som du bör fokusera på för att utveckla dig i Executive Assistant-rollen och bättre möta arbetsgivarnas krav.

Du har själv jobbat som EA, hur gjorde du för att utveckla dig vidare i rollen?
– Jag såg till att jag alltid var påläst om bolaget, inte bara om produkten/tjänsten utan även om det ekonomiska. Har man svårt att förstå hur man läser till exempel en ekonomisk rapport, be en kollega på ekonomiavdelning förklara. Att alltid vara nyfiken på människor som man jobbar med, det är utvecklande. Sedan såg jag till att ha bra nätverk omkring mig. Finns det andra assistenter inom bolaget, så är det en guldgruva. Är det ett mindre bolag, där man är den enda assistenten, så finns det externa nätverk. Det är otroligt utvecklande att höra hur andra assistenter jobbar.

Du vet väl att vi på Inhouse anordnar nätverksgrupper för dig som
Executive Assistant?

Vilka krav kan man ställa på företaget man jobbar för att få vidareutbilda sig?
– Finns det utrymme ekonomiskt, så kan man absolut ställa krav. Om man har svårt att få igenom sina önskemål om vidareutveckling, ta fram underlag och information om vad det kommer att ge utväxling på.

Finns det några specifika områden man borde satsa på att lära mig mer om för att bli en mer attraktiv EA på arbetsmarknaden?
– Jag skulle säga att utveckla ditt ekonomiska kunnande – att lära dig att förstå uttryck och begrepp, ha förståelse för affären, kunna tolka en årsredovisning, samt förstå hur man tolkar en balans- och resultaträkning.

– Ett annan bra sak att satsa på är att ta en kurs i projektledning. För i rollen som EA är man ofta en projektledare för både stort och smått.

Hur tror du att EA-rollen kommer att se ut i framtiden?
– Den kommer fortfarande ha kvar grunden med supporten men vi ser att många får större ansvar. Redan idag är det många EAs som har en egen plats i ledningsgruppen samt till exempel budgetansvar. Även att vara ett strategiskt bollplank till sin chef, det är något som vi ser blir mer och mer vanligt i kravprofilen.

Här kan du läsa hela artikeln

26 juni, 2019

Så tar du en digital detox- 5 smarta och effektiva tips

Så tar du en digital detox- 5 smarta och effektiva tips

Läser du mejl även när du sitter i möten? Slentrianskrollar du ofta? Är mobilen både det första du ser när du vaknar och det sista du ser innan du somnar? Många saker gör du utan att ens vara medveten om det, men vissa skärmbeteenden kanske du ändå har identifierat som negativa och skulle vilja ha en sundare inställning till?

Fler och fler inser värdet av att minska den digitala stressen och ta en digital detox. Ofta säger man om att det kan ta upp till tre veckor innan du börjar se tydliga resultat från en ny vana, så varför inte börja redan idag? Här följer 5 smarta råd.

Lästips- Så här klättrar du på den interna karriärstegen

1. Fokusera på en sak i taget
Hur ofta är du inne på din mejl eller på LinkedIn samtidigt som du sitter i möte? Det är ofta den hattiga känslan av att inte vara närvarande någonstans som får dig att bli stressad. Att stänga av mejlen när du ska arbeta koncentrerat på din dator eller stänga av ljud, ljus och notiser på din mobil är två effektiva tillvägagångssätt att slippa bli distraherad.

2. Motstå frestelsen att använda sociala medier slentrianmässigt
Bestäm dig för att inte titta på sociala medier slentrianmässigt på arbetstid. Har du en jobbmobil kanske du helt enkelt ska låta bli att installera Instagram och Facebook? Eller så kan du flytta apparna till en mapp som du placerar ”långt bort”. Om din blick inte ser symbolerna är det svårare att omedvetet klicka dig dit.

3. Släpp mobilen
Lägg ifrån dig telefonen innan du går och lägger dig och låt den ”ta sovmorgon”. Låt den stanna i väskan när du är med vänner. Låt den stanna i skåpet när du är på gymmet. Testa att vänta på hissen, bussen och stå i kassaköer utan att ta upp mobilen. Stäng av den på möten, luncher och raster. Är det omöjligt? Vänd den i alla fall upp och ner med skärmen nedåt..

4. Städa och rensa
Radera de appar du inte använder, eller för all del, de appar du inte vill använda. Avregistrera dig från alla nyhetsbrev du aldrig läser, låt bara de som verkligen adderar något värde vara kvar. Är du med i diskussionsgrupper på Messenger eller WhatsApp med ältande och tråkiga tonfall- lämna gruppen.

5. Ta ägarskap över din digitala kommunikation
Ytterst få personer behöver vara tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och 52 veckor om året. Ta tillbaka makten över din digitala kommunikation, du måste inte svara på allt direkt. Bestäm tider och platser där du inte får använda telefonen. Kanske är det lunchrestaurangen som ska vara en digital frizon, eller företagets veckomöten?

Missa inte heller vår artikel ”Fem spaningar som präglar framtidens arbetsmarknad”

24 juni, 2019

Inhouse medverkar med specialistkunskap i Trender och Tendenser

Inhouse medverkar med specialistkunskap i Trender och Tendenser

I det senaste numret av Trender och Tendenser medverkar Inhouse i två fördjupningsartiklar. Trender och Tendenser är Sveriges Marknadsförbunds medlemstidning och vänder sig till Sveriges marknadsförare och nedan hittar du utdrag från artiklarna.

Artikel 1: Vad är det som gör en bra ledare?
Ledarskap har aldrig varit så svårt och komplext som idag. Inte minst inom kommunikations- och marknadsföringsbranschen.
”Förr skulle en ledare inom kommunikationssektorn framförallt vara duktig på hantverket, men det räcker inte idag. Det finns så många specialistroller och det värsta en chef kan göra är att tro att hon eller han kan allt”, säger Aje Stenbeck, som är Business Director och Partner på Inhouse AB, som jobbar med rekrytering och organisationsutveckling, med marknadsföring och kommunikation som ett av sina specialistområden.

Aje Stenbeck konstaterar att vissa ledare lyckas och andra inte. Men det innebär inte att vissa ledare lyckas överallt och andra ingenstans. Vissa ledare fungerar otroligt bra på en arbetsplats, men misslyckas helt på en annan. ”Det finns lika många ledarskapsfilosofier, som det finns ledare. Men en minsta gemensam nämnare för alla bra ledare är att det är personer som är trygga och vågar vara sig själva. De har både självkänsla och självkännedom. De vet vad de är bra på. Synen på vad som är en bra ledare varierar också bero-ende på om det är en ledare eller medarbetare som gör bedömningen.

Artikel 2: Inhousebyråer blir alltmer väletablerade
”Kreatörer på externa byråer jobbar idag med 5-15, varumärken men de får sällan ta hand om helheten eller få den totala överblicken av varumärket. En vanlig form av konsultfrustration. För kreatörer på inhousebyråer är det tvärtom. De arbetar långsiktigt och med helhetslösningar för ett varumärke – eller möjligen med ett antal undervarumärken”, konstaterar Håkan Bodman. Han berättar att det idag allt oftare händer att kreatörer från namnkunniga byråer hör av sig och vill veta mer om inhouseverksamheten.

Tidigare gjorde på Berghs School of Communications en undersökning om inhousebyråer. Då svarade hälften av eleverna att de gärna skulle jobba inhouse. ”Men på inhousebyråerna är det också viktigt att anställa kreatörer med erfarenhet. Det är idag högre status än tidigare att jobba inhouse och det är förstås en stor fördel för företagen”, säger Håkan Bodman som konstaterar att varumärkets styrka och det geografiska läget också påverkar hur lätt det är att rekrytera och bygga upp en inhouseavdelning.

Här kan du läsa hela tidningen och artiklarna

Här kan du läsa hela numret av Trender och Tendenser

17 juni, 2019

Välkommen till det operativa HR-nätverket 2019

Välkommen till det operativa HR-nätverket 2019

Säsongen 2018/2019 har vi drivit två operativa HR-nätverk som har blivit en succé! Vi kommer därför att utöka genom att bjuda in till ytterligare ett nu i höst. Vill du vara med?

Idag finns en mängd nätverk och forum för informationsutbyte för HR-chefer men vi upplever att det saknas forum som vänder sig till den stora gruppen som arbetar operativt med HR-frågor och dagligen är hands-on med de utmaningar som finns i bolagen idag. Det Operativa HR-nätverket vänder sig därför till dig som arbetar brett med HR-frågor och som söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag.

”Det har aldrig varit så svårt att vara chef som idag och samtidigt har det aldrig varit så svårt att vara medarbetare. Chefer och medarbetare behöver stöd i de allt större utmaningarna med snabba förändringar och högre krav från organisationen, och det stödet behöver de från dig som idag arbetar inom HR.”

I nätverket fokuserar vi på operativa och strategiska frågor knutna till din arbetsdag. Som medlem i nätverket har du stor möjlighet att själv påverka innehållet i träffarna och vi uppmuntrar aktivt deltagande. Inför varje träff läggs därför ett program som utgår från medlemmarnas egna idéer och önskemål.

Vid några tillfällen tar vi även in relevanta föreläsare, som med egen erfarenhet kan berätta hur de löst svåra utmaningar eller spanar in i framtidens utveckling. Som medlem in nätverket får du tillfälle att nätverka och mingla med likasinnade, samt får möjlighet att ta med dig tankar, idéer och handfasta verktyg att implementera i ditt dagliga arbete. Träffarna ligger på morgonen och frukost ingår.

Tid: 18 september kl 08:00-10:00 och 24 september 08:00-10:00.

Plats: Inhouse, Sturegatan 10.

Kostnad: Ingen kostnad.

Anmälan: Maila in din anmälan till: andrea.leal@inhouse.se.

Varmt välkomna!

//Vännerna på Inhouse

10 juni, 2019

Så här förbereder du dig inför jobbintervjun

Så här förbereder du dig inför jobbintervjun

Att förbereda sig väl inför en arbetsintervju borde vara en självklarhet, för det visar sig ganska snabbt om kandidaten inte har förberett sig och läst på i förväg. I den här artikeln får du tips på vad du kan göra innan själva arbetsintervjun för att vara så redo det bara går.

1. Förbered dig genom gedigen research
Lägg tid på att googla företaget, gå igenom deras hemsida och nyhetsflöden på sociala medier och skriv ned en kort sammanfattning över vad företaget sysslar med. Att ha en god och heltäckande uppfattning om företagets profil, historia och resultat kommer göra ett positivt intryck på rekryteraren.

Missa inte vår artikel ”5 tips för att lyckas under jobbintervjun”

2. Formulera din pitch
Är det något du kan vara säker på är det att förr eller senare under intervjun kommer rekryteraren eller din nya chef vilja veta; varför vill du arbeta på just det här företaget och varför passar just du så bra för den sökta rollen?

3. Tänk igenom svaren på de vanligaste frågorna
På nätet finns det otaliga artiklar med de vanligaste intervjufrågorna men tre vanligt förekommande är:
– Kan du berätta lite om dig själv? En öppningsfråga som ger intervjuaren ett första intryck. Anpassa det du säger till tjänsten och lyft fram rätt del av din kompetens.
– Vad vet du om oss? En fråga som avslöjar hur väl du förberett dig.
– Varför sökte du den här tjänsten? Tänk igenom vad det var som fångade ditt intresse och hur din egna erfarenhet kan komma till nytta i den nya rollen.

4. Fingranska jobbannonsen
Läs jobbannonsen noggrant och identifiera troliga ämnen som kan dyka upp under intervjun. Granska vad som efterfrågas och förbered dig genom att i förhand tänka ut olika situationer då du använt dig av den kunskapen och de personliga egenskaper som lyfts fram i jobbannonsen.

5. Förbered dina egna frågor
Att ställa egna frågor visar på ett genuint intresse för tjänsten och samtidigt kan du skapa dig en bild av företaget (och om du överhuvudtaget vill jobba där). Fokusera på ämnen som är viktiga för dig. Här är några förslag som kan vara till hjälp:
– Vilka utmaningar finns inom den här tjänsten?
– Hur ser organisationen ut?
– Vilka mål finns uppsatta för tjänsten och företaget?
– Vart vill ni som företag vara om fem år?
– Hur ser tidsplanen ut för den här rekryteringen?

6. Öva, öva, öva
Formulera, träna och reflektera på ovan punkter. Om du är väl förberedd för din jobbintervju är chansen större att du gör ett gott intryck. Det brukar också vara ett effektivt sätt att hålla nervositeten i schack.

Stort lycka till!

Läs även ”Gör succé på nya jobbet- våra 10 bästa råd”

7 juni, 2019

Seminarium: Varför säger inte HR att de jobbar med social hållbarhet?

Seminarium: Varför säger inte HR att de jobbar med social hållbarhet?

Enligt en världsomfattande studie* 2018 så var hållbara företag framgångsrikare än andra, så hållbarhet är helt klart en framgångsfaktor. Det är naturligt att koppla flera av HR:s naturliga uppgifter till främst social hållbarhet, såsom hälsa, inkludering, arbetsvillkor, etc. Ändå pratar inte HR som bransch om att de faktiskt driver eller borde driva det sociala hållbarhetsarbetet, trots att det bevisligen är ett arbete som är avgörande för affären. Hur kommer det sig?

I detta seminarium kommer vi att få en djupare förståelse för vad social hållbarhet är och varför det är avgörande för en mer hållbar framtid. Detta genom att koppla det till Agenda 2030, a.k.a Globala målen. Vi kommer att prata om kopplingarna till HR:s uppgifter och ifrågasätta varför vi inte tydligt har ägarskap inom social hållbarhet. Vi kommer även att ge inspel på hur du kan använda de Globala målen för att kickstarta ert sociala hållbarhetsarbete och därigenom bidra till företagets affärsnytta i ännu högre utsträckning. 

Vi har bjudit in Tommy Nederman, VD för FutureWe AB, som driver projekt inom hållbarhet och samtidigt hjälper organisationer att utveckla främst sitt sociala hållbarhetsarbete. Tommy har en bakgrund både som chef inom HR och Hållbarhet och är även grundare av nätverket ”Inkludering i Örby” som skapar mötesplatser för nyanlända och etablerade svenskar.

Varmt välkomna!

FULLBOKAT!

Vid fullbokat finns väntelista som man kan anmäla sig till.

Tid: Torsdag den 12 september, kl. 08:30-9.30. En god frukost serveras mellan kl. 08:00–08:30.

Plats:Inhouse, Sturegatan 10, 4tr.

Anmälan: HR-event@inhouse.se.

Pris:Kostnadsfritt, men vi tar ut en no-show-avgift på 350 kr.

*Deloitte Global Human Capital trends 2018 och 2019

5 juni, 2019

Inhouse medverkar i tidningen Chef om onboarding

Inhouse medverkar i tidningen Chef om onboarding

Vi medverkar i tidningen Chef om ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat; vikten av att skapa en positiv upplevelse under hela onboardingen – från första intervjun till signerat kontrakt, följt av tiden innan start och vidare under de inledande månaderna väl på plats.

I artikeln kan du läsa om hur företag har allt att vinna på att chefer lär sig grunderna om strukturerad onboarding. Kompetensbristen i allt fler branscher förändrar förutsättningarna vid rekrytering. Tidigare var det de arbetssökande som behövde hålla sig på tå och visa upp sitt allra bästa jag för arbetsgivarna. Nu har balansen delvis skiftat. Allt oftare sitter kandidaterna till jobben med höga förväntningar och trumf på hand när de kliver in i en rekryteringsprocess. Läs hela artikeln på chef.se

Läs hela artikeln på chef.se

Vår affärsområdeschef Helene Leitner Larsson berättar hur dragkampen om de bästa nya kollegorna kan gå till.
”Vi har varit med om att kandidater som på bussen, på väg till avtalsskrivning hos sitt nya jobb, får ett samtal med ett bättre erbjudande från en konkurrent”.

Många gör misstaget att likställa onboarding med en introduktion på en arbetsplats men introduktionen är bara en mindre – men viktig – del av en större onboardingprocess. En välplanerad onboardingprocess gör en enorm skillnad för nya medarbetare. Du riskerar inte att tappa din nya stjärna mellan avtalsskrivning och den första arbetsdagen, och nyanställda som får en bra introduktion blir snabbt effektiva och engagerade. I vår nya guide kan du läsa om hur du ger dina nya medarbetare de bästa förutsättningar att trivas på jobbet.

Jobbar ni på bästa sätt med er onboarding? Om du tvekar – ladda ner vår senaste guide

28 maj, 2019

Vad är det som gör att vissa chefer lyckas och andra inte?

Vad är det som gör att vissa chefer lyckas och andra inte?

Inför drygt 250 marknadschefer stod Aje Stenbeck, partner på Inhouse, på scen på Framtidens marknadsavdelning förra veckan och delade med sig av insikter kring vad är det som gör att vissa chefer lyckas och andra inte.

Den 23 maj anordnade Resumé inspirationsdagen Framtidens Marknadsavdelning på At Six i Stockholm och ämnet för dagen var marknadsavdelningens framtida roll i företaget, och hur man bör organisera sig för att nå framgång i dag och imorgon. Under förmiddagens första block om Kultur, organisation och ledarskap höll Inhouse en dragning om vad det är som gör att vissa chefer lyckas.

Aje Stenbeck, partner på Inhouse, har arbetat som chef inom kommunikationsbranschen i över 15 år och har 10 års erfarenhet av att arbeta som chef och headhunter här på Inhouse, och träffar snudd på dagligen chefer på marknad-och kommunikationsavdelningar. Inför en fullsatt publik berättade Aje bland annat om vad som karakteriserar en låg-och en medelpresterande grupp till skillnad från en hög presterande grupp, och vilka krav det ställer på ledaren.

Medveten inkompetens
Den minsta gemensamma nämnare för skickliga ledare, menade Aje, är personer som är trygga och vågar vara sig själva samt har förstått vad de är bra på –  och framför allt, vad de inte är bra på. Aje kallade det för medveten inkompetens. Han menade även att de ledare som har bäst chans att lyckas är de som bäst kan utveckla kollektiv intelligens i en organisation, och delade även med sig av viktiga förmågor för att kunna lyckas med det.

Vill du veta mer om ämnet? Läs mer om vårt specialistområde kommunikation.

16 maj, 2019

Succé på årets Inhouse Inspiration Day

Succé på årets Inhouse Inspiration Day

Idag går vår årliga inspirationsdag Inhouse Inspiration Day av stapeln, på Strandvägen 7A med utsikt över Nybroviken. För fjärde året i rad samlas landets inhousechefer under en heldag för att lyssna till spännande talare och byta erfarenheter i nätverksgrupper.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Utsikt-strandvägen-7A-1024x469.jpg

Under heldagen samlas närmare 70 inhousebyråchefer från några av Sveriges största varumärken, som exempelvis Apoteket, IKEA, ICA, Babybjörn och Liseberg.

Dagens värd och moderator, Håkan ”byrådoktorn” Bodman, började morgonen med att dra resultatet av årets InhouseBarometer, där 65 inhousechefer i hela Sverige har besvarat frågor om hur de planerar att utveckla sina verksamheter under 2019. Undersökningen visar bland annat att kompetenserna som främst efterfrågas är kreativ, digital och rörlig kompetens samt att 50% av de tillfrågade inhousebyråerna ska ta hem fler uppdrag från sina externa byråer.

Den första gästtalaren var Magnus Berg (se bild), grundare till varumärkesbyrån Snask och Head of Brand and Marketing på försäkringsbolaget Hedvig. Han berättade bland annat om hur företag kan attrahera kreatörer och hur man kan få sitt företag att verka mer intressant. Dragningens citat: ”Kreatörer gillar inte folk som står bakom axeln”.

På eftermiddagen fick vi höra hur Kendra Ibsen, ansvarig för Telenors inhouseverksamhet, beskriva hur det är att arbeta agilt. Hon delgav bland annat hur ledarrollen förändrats i och med deras agila arbetssätt och hur viktigt lärande är i den arbetsprocessen.

ICA accelererar den digitala transformationen och Gustav Martner på ICA Reklam – Sveriges största inhousebyrå- berättade om spaningar och framgångsfaktorer. Dragningens citat ”Den tredje vågens digitalisering av byråbranschen är här nu”

Andra godbitar:
– Michael Seidl på Fazer berättade bland annat om deras modell för brainstorming samt hur de mäter effekterna av deras arbete med ett nöjd beställar-index.

– Mathias Kallio från Dagens Media berättade om Inhousetävlingen som går av stapeln i höst och beskrev kriterierna kring de åtta olika kategorierna. Mathias sporrade oss om varför man ska tävla i reklam, tips om inlämning och vikten av att presentera kampanjens effekt och resultat. Ytterligare inspiration, och en massa skratt, fick vi från Malin Pettersson från Telge som visade en film från förra året vinst i kategorin för ”Årets Digitala Aktivitet”.

Tack till alla deltagare och inspiratörer! Vi ses igen nästa år.

8 maj, 2019

Ska du säga upp dig? Så här lämnar du företaget med stil

Ska du säga upp dig? Så här lämnar du företaget med stil

Det finns mängder av anledningar till att säga upp sig från en anställning. Det kan bero på att du fått ett bättre erbjudande någon annanstans, att du inte trivs eller att du har bestämt dig för att börja studera. Oavsett anledning finns det vissa saker att tänka på. Vi rekommenderar att du använder dina sista veckor, månader, dagar och timmar på jobbet för att förstärka ditt personliga varumärke.

1. Säg upp dig med stil
Boka ett möte med din chef för att berätta om ditt beslut att säga upp dig. Var förberedd på att din chef troligtvis kommer vilja veta varför. Du har ingen skyldighet att berätta varför, men de flesta brukar förklara sitt beslut på ett eller annat sätt. Bekräfta sedan uppsägningen skriftligen.

Läs även ”Gör succé på nya jobbet- våra 10 bästa råd”

2. Arbeta hårt till sista stund
Hur du än försöker undvika det kommer folk att prata om dig när du har sagt upp dig. Gör det därför tydligt att du kör hårt, in i det sista! Du kommer bli förvånad över hur imponerade människor blir när de ser att du inte tappar fart din sista tid. Om möjligt, hjälp gärna till med att göra överlämningen så enkel och smidig som möjligt. Du kommer att utmärka dig själv i ett positivt ljus.

3. Prata inte illa om arbetsgivaren
Det är ingen hemlighet att folk gillar att vara omgivna av positiva och optimistiska människor men när du avslutar ett jobb är det lätt att tappa din lojalitet. Det är en lätt fälla att falla i, men även om du går vidare finns det faktiskt personer som du lämnar bakom. Att slänga bensin på deras eld vad gäller arbetsgivarens eventuella fel är meningslöst. Oavsett hur du ser på företaget, chefen eller vissa kollegor som arbetar där, se upp med vad du säger och försök stanna i det som är positivt.

4. Skippa inte avtackningen
För de som undviker att vara i centrum för allas uppmärksamhet, kan det hända att man viftar bort avtackningstillfället men gör inte det. Det är din sista chans att profilera dig själv och lämna ett bestående intryck vad gäller din värdefulla kompetens och härliga personlighet. Utnyttja tillfället som ett sista försök att bygga meningsfulla kontakter för framtiden.

5. Håll kontakten
Ett nätverk av kontakter är alltid hjälpsamt, vem vet hur din situation ser ut om några år? Många jobb tillsätts från mun till mun och gissa vem som känner till dina tidigare anställningar, intressen och har samma branschkunskap som du? Just det – dina gamla kollegor. Är du inte redan kontakt med dem på LinkedIn, bli det idag!

Slutord. Från samtalet när du säger upp dig, till hur du behandlar dina kollegor din sista tid på jobbet är en möjlighet för personlig profilering. Gå inte miste om det.

Läs även ”Lyckas i medarbetarsamtalet- bästa tipsen för dig som medarbetare”